Hopp til hovedinnhold

Påmelding for Humanistisk konfirmasjon i Stjørdal åpnes!

Forberedelser til Humanistisk konfirmasjon i Stjørdal er godt i gang.

Lokallaget i Human-Etisk Forbund på Stjørdal var i en situasjon der de manglet nok lokale frivillige til å tørre å åpne for Humanistisk konfirmasjon også i 2018.
Lokallaget måtte gå bredt ut, og spurte alle sine medlemmer om de kunne tenke seg å bidra for å sørge for at det ettertraktede tilbudet ikke skulle legges ned. Fylkesleder Morten Moa har også gått ut i Bladet og varslet lokalsamfunnet om at dersom det ikke kom på plass nok nye frivillige kunne det ikke åpnes for konfirmasjon 2018.

Responsen var meget god, og nå er en fin gruppe frivillige hjelpere på plass. De er til og med godt i gang med å forberede kurs og seremoni for neste års konfirmanter.

Det er plass til opp i mot 60 konfirmanter, så det er bare å melde seg på! Informasjonsmøte om Humanistisk konfirmasjon arrangeres i oktober.

Selve konfirmasjonsseremonien går av stabelen lørdag 12. mai.

Konfirmantene vil delta på et ukentlig kurs som oppmuntrer til selvstendig tenkning og etisk refleksjon. På kurset tas det opp en rekke spørsmål. Spørsmål som er viktige i hverdagen, men også store spørsmål om verden. Ofte henger disse sammen. Vi oppmuntrer alle konfirmantene til å delta aktivt og til å se kritisk på egne og andres holdninger.  

Ordinær kursavgift er på kr 3300. Barn av medlemmer betaler kr 2000.

Påmelding til Humanistisk konfirmasjon