Hopp til hovedinnhold

Følg våre hjemvendte Rwanda-ambassadører

Fredag 27. mai reiste seks humanister tilbake fra Rwanda, der hadde de vært i nesten en uke for å se med egne øyne hvordan Human-Etisk Forbund bidrar til å bekjempe vold mot kvinner.

I 2016 sender Human-Etisk Forbund ut tolv ambassadører til hjelpeprosjekter i Rwanda og Irak. Prosjektene drives av Norsk Folkehjelp, som er HEFs samarbeidspartner i innsatsen mot undertrykking og diskriminering som er begrunnet med religion eller tradisjoner. 

Ambassadørkorpset ble rekruttert blant Human-Etisk Forbunds medlemmer. De ble nominert av fylkesstyrene og valgt ut av ledelsen i forbundet. For seks av ambassadørene gikk turen til Rwanda, og i oktober skal de øvrige ambassadørene til Irak.

 

Les bloggen

Bloggingen er allerede i gang, og alle ambassadørene har skrevet flere innlegg innlegg om det de har sett og opplevd på reisen. En av ambassadørene som har vært i Rwanda er Thor Andreas Nagell fra Molde. 

– Alle har rett til et liv i frihet. Dessverre er det slik at mange blir utsatt for vold og undertrykkelse begrunnet med kultur, tradisjon, eller religion. Det må vi som humanister stå opp mot og motvirke gjennom internasjonal solidaritet. Derfor er det viktig at vi kan være med å støtte prosjekter som dette i Rwanda, sier Nagell. 

Her kan du lese alle blogpostene Thor Andreas har skrevet

Følg alle våre ambassadører i Rwanda gjennom bloggen (korpset.human.no)

 

Støtt prosjektet

Sammen med Norsk Folkehjelp jobber Human-Etisk Forbund for å bekjempe vold mot kvinner i Rwanda, og for å endre tradisjonelle kjønnsroller. Vi jobber for at kvinner i større grad får ta del i demokratiske prosesser og avgjørelser som berører deres liv, både på grasrotnivå gjennom kvinnegrupper, og opp imot myndighetene.

Bidra til bekjempelsen av vold mot kvinner i Rwanda