Hopp til hovedinnhold

Enstemmig vedtak om seremonirom i Ålesund

Ålesund bystyre vedtok enstemmig å sette ned et utvalg for utarbeidelse av oversikt over egnede seremonirom alle kan bruke.

Det dreier seg om seremonirom i kommunal regi, spesielt tilpasset for gravferdsseremonier og for offentlige sorg- og minnemarkeringer.

Interpellasjonen (forespørselen) ble fremma av Astrid Thea Ulvestad (Venstre), som fikk samtlige partier med seg på å jobbe videre med å skaffe seremonirom.

HEF Ålesund takker for innsatsen

– Dette er fantastisk, sier Sissel Arhaug Basso, leder i Human-Etisk Forbund Ålesund. Hun har jobbet lenge og mye for å få til gode seremonirom for sine medlemmer og folk i Ålesund. Sist høst arrangerte HEF Ålesund møte på Terminalen i Ålesund og det var på dette møtet med ordføreren og andre politikere at løpet med interpellasjon ble lagt.

– Tusen takk til alle som har bidratt for meget god innsats så langt. Det er en drøm som går i oppfyllelse dersom det gjøres enklere for oss og andre som ikke hører til Dnk å kunne avholde gravferdsseremonier i høytidelige og nøytrale lokaler, sier lokallagsleder Sissel Arhaug Basso.

– Dette er viktig arbeid!

Kartlegger seremonirom i hele fylket

Human-Etisk Forbund Møre og Romsdal har satt i gang et arbeide med å kartlegge seremonirom som kan brukes av alle rundt om i kommunene.

Fylkesleder Sverre Støren sier at interpellasjonen i Ålesund viser at politikerne begynner å få øynene opp for det store behovet for livssynsnøytrale seremonirom.

– Jeg er svært glad for at fylkets største by tar dette på alvor slik at folk der får verdige seremonirom for sine nærmeste, sier fylkesleder Støren.

Her er interpellasjonen som ble fremma:

Interpellasjon

Gravferdsloven ble revidert i 2012, og formålsparagrafen lyder nå slik: «§1: Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion og livssyn».          

Etter at kunstforeningen flyttet fra kulturhuset, står det nå ledig lokaler som kan nyttes til gravferder for de som ikke tilhører kristne livssyn. Venstre ønsker at slik bruk vurderes.

Vi mener det snarest bør oppnevnes et utvalg for utarbeidelse av oversikt over egnede seremonirom i kommunal regi alle kan bruke, spesielt tilpasset for gravferdsseremonier og for offentlige sorg- og minnemarkeringer.

Utvalget gir også innstilling om eventuelle justeringer av eksisterende lokaler, om relevante servicetjenester fra kommunen ved bruk av lokalene, og om framtidig bygging av flerbruksbygg som felles seremonihus for innbyggere som ikke kan bruke kirker til seremonier. 

Utvalget bør bestå av politisk oppnevnte og representanter fra ulike tros- og livssynssamfunn i kommunen som kan representere brukere av seremonirommene, mener Venstre.

Vil ordføreren se til at et slikt utvalg oppnevnes?

Astrid Thea Ulvestad, Venstre

25.01.2017

Stort behov for livssynsåpne seremonirom

I meningsmålinger svarer bare halvparten av den norske befolkningen at de ønsker begravelse i regi av Den norske kirke når de dør. Det viser at samfunnet er i rask endring, og at det må på plass en nødvendig infrastruktur for å takle endringene.

I dag har landets kommuner solid dekning med kirkebygg, mens seremonirom for alle hører til sjeldenhetene. Samtidig vet vi at Norge er i ferd med å bli både mer mangfoldig og mer sekulært. Det stiller nye krav til måten vi planlegger for fremtiden på.

I vår befolkningsundersøkelse i 2016 svarte 63 prosent at de mener kommunene bør tilby seremonirom som passer for og kan brukes av alle, uansett tro og livssyn.

Graf: 6 av 10 mener kommunene bør tilby livssynsåpne seremonirom

 

Les mer om seremonirom for alle