Hopp til hovedinnhold

Ofte stilte spørsmål om konfirmasjon i Møre og Romsdal

1. Når er det seremoni? Hvor lang er seremonien?

Svar: Seremoniene varer omtrent en time. Her finner du en oversikt over alle seremonidatoer i Møre og Romsdal.

2. Må konfirmanten være medlem av Human-Etisk Forbund?

Svar: Konfirmanten trenger ikke å melde seg inn i Human-Etisk Forbund for å bli konfirmert hos oss. Uansett har vi enn nedre aldersgrense for å melde seg inn som er 15 år. For å bli medlem i Human-Etisk Forbund må en aktivt melde seg inn, og man blir ikke automatisk medlem i Human-Etisk Forbund ved å velge Humanistisk konfirmasjon. Hvis du som foresatt er medlem av Human-Etisk Forbund får du rimeligere pris på kurs og seremoni.

3. Kan konfirmanten eller foreldre/foresatte være medlem av andre tros- og livssynssamfunn?

Svar: 
Du kan være medlem av Den norske kirke eller andre trossamfunn og allikevel velge Humanistisk konfirmasjon. 


4. Hvor mange gjesteplasser er det til seremoni?

De fleste lokaler har kapasitet til omtrent 10-14 gjester per konfirmant, men det varierer hvor mange gjester hvert enkelt seremonilokale har kapasitet til. Hvert enkelt lokallag vil følge opp foresatte i god tid slik at gjesteplasser blir mest mulig rettferdig fordelt. Nedenfor ser du erfaringstall fra de siste årene:

 

Lokallag  

Seremonisted 

Indre Nordmøre 

Sunndalsøra kulturhus: ca. 18 

Surnadal kulturhus: ca. 30 

Kristiansund og omegn 

Festiviteten: ca. 16 

Molde og omegn 

Bjørnsonhuset: ca. 19 

Søre Sunnmøre 

Sjøborg kulturhus: ca. 27 

Ålesund og omegn 

Parken kulturhus: ca. 17 

 
5. Hvor avholdes kursene?

Lokallag  

Kurssted 

Indre Nordmøre 

Sunndal: Sande barneskole 
Surnadal: Biblioteket Surndal kulturhus 

Kristiansund og omegn 

Kristiansund: Nordlandet ungdomsskole 

Smøla: TBA 

Molde og omegn 

Molde videregående skole 

Søre Sunnmøre 

Volda: Høgskulen i Volda, Aasenauditoriet 

Ulsteinvik: Ulstein videregåande skule, biblioteket 

Ålesund og omegn 

Ålesund rådhus 

Borgund videregående skole 


6. Når er det kurskveld? Hva er koblingen mellom kurs og seremoni?


Svar: De fleste kurs begynner i månedsskiftet januar-februar 2021 
Hvilke ukedager kurset legges til, vil for mange av stedene variere gjennom hele kurset. Noen kurs avvikles på ukekvelder, andre som helgekurs.  
 
Konfirmasjonskurset følger skoleruta og det er dermed ikke kurs i vinterferien eller påskeferien. 
 
Hvert kurs knyttes til en bestemt seremoni. Det er ikke anledning til å delta på en annen seremoni enn den som hører til kurset, bortsett fra hvis man ønsker seremoni i et annet lokallag enn der man er påmeldt kurs.  


7. Jeg vil på kurs sammen med en venn. Hvordan får vi til det?

Svar: Sørg for å melde dere på kurs med lik kurskode. Det holder ikke å melde dere på samme seremoni da den kan bestå av flere kurs. Avtal dere imellom hvilket kurs som er aktuelt å melde seg på.


8. Hvor mange konfirmanter er det på hvert kurs?


Svar: Det er vanligvis omtrent 15-20 konfirmanter på hvert kursNoen lag har en stor gruppe på mer enn 20 konfirmanter, men de deles som regel inn i mindre grupper under kurskveldene (noe kan foregå i plenum).


9. Når begynner kurset?


Svar: De fleste kurs starter i januar/februar 2021.


10. Når er det informasjonsmøte?

Svar: Informasjonsmøtene blir avholdt før kursstart. Noen har i oktober-november, mens de fleste lokallag har informasjonsmøter i januar.  
Uansett vil dere kalles inn på epost. 


11. Hvordan er det med fravær? Hva gjør jeg hvis jeg ikke kan delta på en kurskveld?

Svar: Det er obligatorisk oppmøte på kursene. Det er frivillig å konfirmere seg og eneste gyldige grunn til fravær er obligatorisk skoleaktivitet og sykdom. Fravær meldes til kursleder på epost eller telefon. Foresatt må melde fraværet. 


12. Spesielle behov?

Svar: Våre kurs og seremonier organiseres og gjennomføres av frivillige. Vi har derfor begrenset mulighet og kompetanse til å skreddersy kurs og seremoni. Ta likevel kontakt med moreogromsdal@human.no dersom din konfirmant har behov for tilpasninger. Dersom din konfirmant har støttekontakt på skolen er vedkommende hjertelig velkommen til å følge konfirmant på kurs. 


13. Er det mulig å dele opp fakturaen for Humanistisk konfirmasjon?

Svar: Det går fint an å betale faktura delvis. Så lenge du benytter samme betalingsinformasjon i alle betalingene går det helt fint.  
 
Ta kontakt med fylkeskontoret på moreogromsdal@human.no dersom du har behov for mer tilpassing enn dette.