Hopp til hovedinnhold

La oss snakke sammen!

Fra nyttår 2021 trer den nye loven om tros- og livssynssamfunn i kraft. Loven slår fast at Norge er et tros- og livssynsåpent samfunn, der det skal legges til rette for at borgerne skal kunne velge å tro eller ikke tro, uten at staten griper inn eller sanksjonerer tro og tanker den selv ikke liker.
Skrevet av Inger Slinning Møre og Romsdal

Norge har funnet en modell for dialog og samarbeid som påviselig fungerer, hvor Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) spiller en sentral rolle. Det viser sin nytte i rolige tider, så vel som når konfliktnivået stiger. Vi trenger mer gjensidig forståelse og respekt mellom de ulike tros- og livssynssamfunn, og færre tilfeller av at sunn kritikk ender som hatefulle ytringer, ikke minst i sosiale medier. Det å møtes i et samarbeidsråd vil være en god start.
I Møre og Romsdal er slike samarbeidsråd fortsatt fraværende, og dette er bakgrunnen for at Human-Etisk Forbund Møre og Romsdal tar initiativ til å etablere STL. Vi har sendt ut invitasjon til tros- og livssynssamfunn i Møre og Romsdal om å bli med på dialog, ta kontakt enten med din organisasjon eller med oss i Human-Etisk Forbund for mer informasjon.

Inger Slinning,
leder Human-Etisk Forbund Møre og Romsdal