Hopp til hovedinnhold

Årsmøte Sunhordland

Hordaland
M Møte

Innkalling til årsmøte/stiftelsesmøte i Sunnhordland lokallag, 10.02.21 kl 19.00 (digitalt møte)

 

Alle medlemmar i området Sunnhordland kan vere delegat og har stemmerett på lokallaget  sitt årsmøte. Sunnhordland har fungert som eit lokallag heile tida, men vore underlagd regionslaget Hordaland dei siste åra. Med dette inviterer vi, til på nytt å stifte Sunnhordland lokallag.

 

Innkommande saker må vere styret i hende innan 29.01.21.

Forslag kan bli sendt styreleiar Laila Engelsen på laila.engelsen@sklbb.no.

 

 

Saksliste:

Sak 01/21         Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 02/21         Konstituering, val av

ordstyrar

referent

protokollunderskrivare

Sak 03/21         Årsmelding 2020

Sak 04/21         Budsjett for 2021

Sak 05/21         Innkomne saker

Sak 06/21         Val

  1. Val av styre
  2. Val av valkomité
  3. Val av revisor
  4. Val av delegatar til årsmøte i regionlaget

 

Møte i år vil bli gjennomført digitalt, følg denne linken for å delta på møtet: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTdmYmJmMWMtODJlNy00Y2FmLWFmY2EtNzA0OGY1Mjc3Y2Jl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f02807fd-cb01-4ebf-8b13-74368c1aa7c2%22%2c%22Oid%22%3a%2242957aba-84f2-4d71-96f5-6f75149dc4cd%22%7d

 

 

Vel møtt!

 

 

Med venleg helsing

Styret i Human-Etisk Forbund, Sunnhordland lokallag

v/leiar Laila Engelsen

laila.engelsen@sklbb.no