Hopp til hovedinnhold

Årsmøte Hordaland Regionlag

Kjære tillitsvalgte og medlemmer,  Hordaland regionlag ønsker velkommen til digitalt årsmøte lørdag 20.mars kl.12.00 
Hordaland
M Møte

Du som er valgt som delegat på årsmøte fra ditt lokallag har både stemme- og talerett på årsmøtet. Observatører har møterett. 

Det forventes at valgte delegater har gjort seg kjent med alle sakene til årsmøtet. Sakspapirer vil legges tilgjengelig på her og sendes delegater i forkant av møtet.  

Møtet gjennomføres på Teams. Microsoft forms benyttes dersom det er behov for å gjennomføre avstemninger anonymt. Delegater og observatører vil motta en e-post med en lenke i forkant av møtet. Det vil bli gitt teknisk støtte i forbindelse med avviklingen av møtet. Ta kontakt dersom du er usikker. 

Saksliste:  

Sak 01/21 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Sak 02/21  Foretningsorden,

Sak 03/21  Konstituering valg av  

  • Ordstyrer  
  • Referent  
  • Protokoll-underskrivere    

Sak 04/21 Årsmelding 2020

Sak 05/21 Regnskap 2020 ( Prosjektrapport Revisjonsberetning Årsoppgjørsrapport )

Sak 06/21 Innkommende saker  

Sak 07/21 Valg  

  • Valg av valgkomité