Hopp til hovedinnhold

Vil du bli med i styret i Bergen?

Ønsker du å bidra inn i Human-Etisk Forbund sitt arbeid i Bergen? Valgkomiteen i Human-Etisk Forbund, Bergen lokallag arbeider med å finne de neste styremedlemmene til lokallaget.
Nyheter Hordaland
Lokallaget har ansvar for seremoniene navnefest og konfirmasjon, og holder hvert år flere arrangement som debatter, panelsamtaler og sosiale sammenkomster.
 
Styret er et arbeidende styre med cirka 10 styremøter i året. Flere av lokallagets aktiviteter er organisert i utvalg med egne medlemmer, men styret har også selv ansvar for noen av de aktivitetene som lokallaget gjennomfører. Det kreves ingen styreerfaring, men en vilje til å være med og bidra.
 
Styreperioden er to år for styremedlemmer og ett år for varamedlemmer, og starter etter årsmøtets slutt, 15. februar 2021.
 
Kunne du selv tenke deg å bidra inn i styret? Eller kjenner du noen som du tror ville være interessert? Gi beskjed til leder av valgkomiteen, Grete Birkenes. E-post: GreteBirkenes@live.com  telefonnummer: 90 03 41 53