Hopp til hovedinnhold

Vil du bli med i Regionstyret?

Valgkomiteen i Human-Etisk Forbund Hordaland arbeider nå med å finne de neste styremedlemmene til regionlaget. Er det kanskje deg vi ser etter?
Nyheter Hordaland

Styret er et arbeidende styre med 6-7 styremøter i året. Det kreves ingen styreerfaring, men en vilje til å være med og bidra. Styreperioden er to år for styremedlemmer og ett år for varamedlemmer. Styremøtene gjennomføres både fysisk og digitalt, og vi søker å ha en god variasjon i styret. - Både geografisk, og med tanke på kjønn, alder, kulturell bakgrunn, og mer. 

 

Regionlaget sitt hovedansvar er å legge til rette for aktivitet ute i lokallagene. Regionlaget har et aktivt aktivitetsutvalg og en god stab med frivillige, gravferdstalere og vigslere som inngår i ansvarsområet til styret. Det er også gode muligheter for å forme egne aktiviteter om du har gode ideer du ønsker å bidra med. 

Human-Etisk Forbund er inne i en veldig spennende fase hvor vi blant annet jobber aktivt med folkeopplysning og å utvide og utvikle livssynstjenestene våre gjennom å jobbe for student-, sykehus-, og forsvars-humanister. Vi ser også frem til å jobbe med spennende politiske endringer i årene som kommer. 

 

Kunne du selv tenke deg å bidra inn i styret? Eller kjenner du noen som du tror ville være interessert? Gi beskjed til leder av valgkomiteen, Christian Lomsdalen. E-post: christian.lomsdalen@human.no. Telefonnummer: 930 83 015