Hopp til hovedinnhold

Ser frem til invitasjon

Vi gleder oss til å diskutere synliggjøring av mangfoldet i kommunen, livssynsnøytrale seremonirom og aktivitetshus som alle innbyggerne kan benytte seg av.
Nyheter Hordaland

Dette innlegget ble publisert i Vestnytt 23. juni, og du kan følge debatten videre der.

Det var med stor interesse og undring vi leste på Øygarden kommune sine hjemmesider 17.juni. Her lå det en gladsak om hvordan kommunen skal samarbeide med Den norske kirke. Både på frivillighetsområdet, tilbud til innbyggerne, og ikke minst hvordan skolene i kommunen kan samarbeide med kirken. Det ble poengtert at det var svært viktig for kommunen å ha et godt samarbeid, og ordføreren trakk frem at da kommunesammenslåingen skulle feires ble det markert med en fellesgudstjeneste som del av kommunen sitt arrangement.

Kateket og seksjonsleiar for barn og unge i kirken utalte at de var særlig opptatt av å følge opp den nye læreplanen i grunnskolen sammen med kommunen. For å få til et godt samarbeid. I den nye (og gamle) læreplanen legges det vekt på at vi i stadig større grad har et stort livssynsmessig mangfold i befolkningen. Likeverd mellom livssyn settes høyt, og viktigheten av at faget skal være objektivt, kritisk og pluralistisk poengteres nok en gang.

Vi ser på kirkens egne hjemmesider at de har et fast utvalg med fokus på skole kirke samarbeid som møtes en gang i kvartalet. Her er alle skolene i kommunen representert med kirken. Slike «samarbeid» mellom skole og kirke i KRLE faget generelt er alt fra påskevandring, vandring gjennom bibelen, utdeling av bibler i klasserommet, gudstjeneste, høre på kirkemusikk i kirken, komme til kriken for å lære om kristen gravferd med mer. Det meste bortsett fra gudstjenestene er lagt til KRLE faget.

Det er både lærerikt og nyttig å besøke ulike tros og livssynssamfunn, møte ulike religiøse mennesker som kan fortelle om hva de tror på, hvilke skikker, tradisjoner og ritualer de har. Det er også fint om elevene kan gjøre dette i ulike gudshus. Så er det skolen sin oppgave å hjelpe elevene med å sette det i kontekst, sammenligne det de har hørt og trekke lærdom ut av det.

Men slik det blir praktisert i Øygarden kommune nå, med et ensidig fokus på Den norske kirke, - kan det vanskelig argumenteres for at dette følger målsettingen i faget. Tvert imot bryter praksisen med målsettingen.

Vi kjenner ikke til at Øygarden kommunen eller skolene har fast samarbeid med noen andre tros eller livssynsamfunn. På noen områder. Hverken i frivilligheten, aktiviteter for innbyggere, skole samarbeid, helsevesenet med mer. Human-Etisk Forbund som er verdens største humanist organisasjon med over 98 000 medlemmer i Norge, 740 av dem i Vesthordland (Øygarden og Askøy), og med mellom 40 – 60 konfirmanter fra kommunen hvert år har til sammenligning aldri blitt invitert på samtale med kommunen.

Så nå ser vi frem til invitasjon!

Vi gleder oss til å diskutere synliggjøring av mangfoldet i kommunen, livssynsnøytrale seremonirom og aktivitetshus som alle innbyggerne kan benytte seg av.

Hilsen

Tone Nesfossen og Vidar Jensen

Leder og nestleder i Human-Etisk Forbund Vesthordland