Hopp til hovedinnhold

Møt konfirmasjonsutvalget i Bergen for 2020-2021!

I Bergen ledes konfirmasjonsundervisningen av et eget utvalg. Her kan du bli bedre kjent med neste års konfirmasjosutvalg (KU).
Nyheter Hordaland

På bildene her kan dere lese hva de selv tenker om vervet og det å jobbe med konfirmasjon.

Med oss på laget har vi denne flotte gjengen:


Leder: Maria H
ole

Leder sin oppgave er blant annet å ha overordnet kontroll på KU sitt arbeid. Maria er også primærkontakt for styret når det kommer til konfirmasjon og er den som har kontakt med organisasjonsrådgiver på kontoret.

 

Økonomi og markedsføring: Nora Ungvary Iversen

Nora sitt ansvarsområde er å lage budsjett og  ha kontroll på økonomien underveis. Hun er også hovedansvarlig for verving av nye kursledere, og for å gjøre utvalget og kurslederes arbeid synlig på sosiale medier i løpet av sesongen.

image42trn.png


Kurslederkontakt: Ingrid Petersen

Som kurslederkontakt skal Ingrid ha ansvar for alle utsendinger og kommunikasjon med kurslederne, og sørge for at kurslederne har den informasjonen, redskapene og får den oppfølgingen de trenger.

image38rer.png

 

Aktivitetsdagansvarlig; Christian Lomsdalen

Christian skal være logistiskansvarlig fra HEF Bergen sin side når det gjelder aktivitetsdagen. Dette innebærer blant annet å fordele kursledere på hver sin helg, lage tidstabell over oppstart for hver gruppe, ha oversikt over kursledere og evt. spesielle behov blant deres konfirmanter, samt planlegge og holde informasjonsmøte om aktivitetsdagen.

imageti55h.png


Seremonikoordinator; Silje Synøve Høgelid

Seremonikoordinator bistår seremonisjef i planlegging av seremoniene. Silje skal også finne konfirmanttalere til hver seremoni, og planlegge og holde to taleverksteder for konfirmantene.

imagexqlvh.png

Fagansvarlig; Helene Marie Røisland

Fagansvarlig er først og fremt en ressursperson for kursledere på faglig innhold og metode. Hun skal også være koordinator for basegruppelederne, og sørger for at de har et godt nettverk og følger dem opp underveis i kursene. Hun samarbeider også med Christian i forhold til aktivitetsdag.

image2b7m9.png

Logistikkansvarlig; Synne Berge Indredavik

Synne lager oversikt over alle som hjelper til under seremoni, organiserer dem og sikrer at de er kjent med sine oppgaver. Hun har også taleverksted sammen med seremonikoordinator, og koordiner sosiale aktiviteter for kursledere.

blobid0.jpg

 


Seremonisjef: Grete Lien

Grete har hatt kontroll over seremoniene våre i Grieghallen i en årrekke! Hun planlegger programmet for seremoni; musikk, dans og taler. Grete er primærkontakt og ansvarlig for samarbeidet med Grieghallen og artister under seremonidagene. Hun har også ansvar for den praktiske gjennomføringen av seremoniene – om med alt som foregår på scenen.