Hopp til hovedinnhold

SeniorgruppeSeniorkafeen som holdes i lokalene våre vil utgå for en periode (Per mars 2020) Når det blir aktuelt å starte opp igjen vil vi gi nformasjon om dette.
Vi følger Folkehelseinstituttets og lokale helsemyndigheters anbefalinger og gjør fortløpende vurderinger for våre arrangementer.

(https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/)
 
 
Annenhver torsdag fra klokken 11.00 til ca. klokken 13.00 er vi en gjeng med seniorer som møtes i våre lokaler.

Alle som kan komme er velkomne til diskusjon om ulike emner.

Vi serverer litt enkel mat i pausen.
Møtene er drevet og organisert av seniorgruppen selv.

Dette er et svært populært tilbud blant våre seniorer, -og vi vil alltid ha med oss flere.