Hopp til hovedinnhold

Program for Filosofikafè 2019Annenhver onsdag fra kl 18:00 arrangeres det fillosofikafè i våre lokaler, ledet av filosof Ida Bukkestein.

Filosofikafè for alle interesserte. Dette er gratis og åpent for alle. Tema på disse samlingene bestemmes på møtene før. 

(Møtene våren 2019 holdes i uke 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 og 23)

Hva er en filosofikafe?

« -rett og slett sakte tenking på et høyt plan av mennesker. Det er på en måte viktigere å lytte enn å ytre seg. Det å søke å forstå den andre blir viktigere enn å forfekte eget standpunkt. Det å sitte slik sammen i et par timer, få lov til å tenke og reflektere sammen med andre, få mulighet til å få berikende innspill fra andre, og slik sett komme videre i egen tenking – det er kjernen i disse stundene.»

 

Filosofiutvalget har øvrig program på Bergen Offentlige bibliotek: 

  1. Januar:

 

Logikksjekk av det offentlige ordskiftet

Med Pål Antonsen og Ole Hjortland


Vi bør fjerne abortlovens § 2c. Bompengeavgiften er for høy. Arveavgiften bør gjeninnføres. Kjøttspising er umoralsk. Legalisering av cannabis vil lede til flere rusproblemer.


Det er drøssevis av påstander i det offentlige ordskiftet vi må ta stilling til. Når politikere eller andre forsøker å overbevise oss fremlegger de ofte argumenter for eller imot et standpunkt. Noen argumenter er gode, mens andre er dårlige. Begge kan fremstå overbevisende, så det er ikke alltid lett å skille god fra dårlig argumentasjon. Derfor trenger vi logikksjekk. I dette foredraget gir vi en innføring i hvordan man etter går argumentasjonen i den politiske debatten på en kritisk måte.

 

 

  1. Februar:

Lik fordeling

Med Jørgen Pedersen

 

Likhet er et viktig ideal som mange mener henger sammen med rettferdighet. To barn som skal dele en flaske brus vil som oftest forsøke å dele millimeterlikt. Men er det alltid riktig at det bør deles likt? To søsken som gjør den samme innsatsen for å få ukelønn bør få det samme. Men om den ene gjør mye mer enn den andre er de fleste enig i at de bør belønnes ulikt. Likhetsidealet står altså sterkt samtidig som få mener at vi alltid bør sørge for absolutt likhet. I dette innlegget skal vi starte med noen grunnleggende tanker om likhet og rettferdighet, og deretter spørre hvordan vi bør tenke om rettferdig fordeling i et samfunn som Norge.

 

  1. Mars:

Sexual Desire and Animality

Med Alison Assiter (UWE, Bristol)

The subject of sexual desire, in the form of sexual harassment, is much in the news at the present time. It is also a  subject that has been debated by philosophers.
One matter about which many philosophers who have written on the subject of sexual desire are agreed is that sexual desire and sexual arousal for humans are both distinct from instinct.

Alison Assiter from UWE Bristol will help us re-think this position.

 

  1. Mai:

Er sadomasochisme forenelig med feminisme?

Med Aud Jektvik, Randi Elin Gressgård og TBA

 

Historisk sett har feministiske grupperinger tatt avstand fra Sadomasochistisk aktivitet på grunnlag av at det er skadelig for samfunnet. De har hevdet at SM, bevisst eller ubevisst, normaliserer undertrykkelsen av kvinner. Selv lesbisk SM-aktivitet, der det ikke er direkte mannlig dominans, har vært anklaget for å etterligne undertrykkelsen av sitt eget kjønn. Samtykke har også vært problematisert i denne sammenheng: kan man samtykke til egen undertrykkelse?