Hopp til hovedinnhold

Vil du bli kursleder i Innlandet?

Tidsbegrenset og honorert engasjement med arbeidstid kvelder eller helger. Obligatorisk opplæring.
Skrevet av Øyvind Bischoff Mangerud Hedmark Nyheter Hedmark

Kan du kommunisere med mennesker på 14 år, og er du interessert i å ta opp etiske problemstillinger med utgangspunkt i deres interesser og erfaringer?

Meld din uforpliktende interesse for å bli kursleder i 2021!

Human-Etisk Forbund i Hedmark arrangerer konfirmasjonskurs for over 500 konfirmanter hvert år. Vi har en flott stab av kursledere, men rekrutterer også nye hvert år. Et engasjement som kursleder passer for deg som identifiserer deg med våre verdier, og har lyst til å tilrettelegge og gjennomføre et humanistisk kursopplegg for en gruppe ungdommer.

Kurslederne våre planlegger og gjennomfører kurset i tråd med sentrale retningslinjer og i samarbeid med lokallaget. De får tilgang til en rekke læringsressurser, men må tilpasse kursinnholdet etter seg selv - og ikke minst konfirmantene.

Som kursleder må du kunne kommunisere med mennesker på 14 år, kunne jobbe selvstendig, og være interessert i å ta opp etiske problemstillinger med utgangspunkt i deres interesser og erfaringer. Det stilles ingen formelle krav om forhåndskompetanse til våre kursledere, da obligatorisk opplæring blir gitt.  Alle våre kursledere må være over 18 år.

Les mer om hva Humanistisk konfirmasjon er her

Tider og steder

Vi trenger kursledere til følgende kurssteder i Innlandet:

 • Hamar
 • Stange
 • Løten
 • Ringsaker
 • Elverum
 • Midt-Østerdal
 • Nord-Østerdal
 • Kongsvinger
 • Gudbrandsdalen
 • Lillehammer
 • Gjøvik
 • Valdres
 • Hadeland

Kursene foregår på våren, de fleste kursene varer 20 timer, og den vanlige kursrekken går fra februar til april. Noen steder er kurset lagt opp som helgekurs, og enkelte kurs er også knyttet opp til leir eller annen dags- eller overnattingsaktivitet.

Vi tar en prat om hvilke tider og steder som kan passe akkurat deg.

Honorar

Vi honorerer våre kursledere. 

Sesongen for en ny kursleder hos oss ser omtrent slik ut:

 • Høsten 2020: Intervju med konfirmasjonsutvalget i lokallaget.
 • November (foreløpig tidspunkt) 2020: Kursledersamling med obligatorisk opplæring for alle kursledere.
 • Våren 2021: Konfirmasjonskurs med konfirmantene.
 • Mai 2021: Konfirmasjonsseremoni.

 

Krav om medlemskap og politiattest

Våre kursledere må identifisere seg med våre verdier, og må være medlem i Human-Etisk Forbund. Vi krever også begrenset politiattest av alle som jobber med barn og ungdom. Mer informasjon om dette gis til aktuelle kandidater.

Frist og intervju

Behandlingen av søknader og intervjuer skjer fortløpende.

Er du under 18 år? Da kan du søke om å bli assistent på våre kurs.

Ved spørsmål om engasjementet, kontakt regionkontoret ved Marit Wedvik. E-post: [email protected] eller tlf. 404 90 255.