Hopp til hovedinnhold

Seremonier

Det er våre mange tillitsvalgte og frivillige som arrangerer Humanistiske seremonier - fra vugge til grav. Lyst til å bli med på laget?
Hedmark

Navnefest og konfirmasjon

Det er våre lokallag som tilbyr Humanistisk navnefest og Humanistisk konfirmasjon, og mye av arbeidet som gjøres av de tillitsvalgte og frivillige er knytte til disse to seremoniene.

Det er mange personer involvert i avviklingen av disse seremoniene og fylkeslaget tilbyr kurs for de som er seremoniansvarlige. Dette er den/de som har den fulle og hele oversikten over alt som skjer før og under gruppeseremoniene, og som delegerer oppgaver til andre seremonimedarbeidere og funksjonærer. 

 

Konfirmasjonskurs

Alle som skal delta på Humanistisk konfirmasjon gjennomfører et kurs i livssyn og etikk forut for seremonien. Kurset går i vårhalvåret og våre lokallag er ansvarlige for opplegget. Mange lokallag har egne kursledere som står for innholdet og som følger konfirmantene gjennom hele perioden. Andre lokallag leier inn ulike kursholdere som har en profesjon tilknyttet enkelte temaer. 

 

Vigsel og gravferd

Fylkeslaget administrer vårt tilbud om Humanistisk vigsel og Humanistisk gravferd. Vi har egne talere som er kurset og sertifisert til å gjennomføre disse seremoniene.


Bli med!

Ønsker du være med å arrangere Humanistiske seremonier? Vi tilpasser oppgavene til ditt ønskede ansvarsnivå og din tidsbruk.  Oppgaver som innebærer større ansvar og tidsbruk er honorert.
Ta kontakt med fylkeskontoret eller ditt lokallag.