Hopp til hovedinnhold

Alternativbransjen er en uetisk gullgruve

Vår regionleder Øystein Røsland skriver om momsfritaket for alternativbransjen. Innlegget stod først på trykk hos iFinnmark 27. august.
Nyheter Finnmark

Noen ganger kommer man over saker som virker for merkelige til å kunne være sanne. Dette er en slik sak, for hvordan kan det være at staten hvert år sponser alternativbransjen med ca. 180 millioner?

Den absurde forklaringen er at alternative behandlere ikke behøver å betale moms. Dette er et momsfritak som fører til at fellesskapet hvert eneste år taper ca. 180 millioner. Et tap som i realiteten fungerer som subsidier til alternativbransjen. 

For oss i Human-Etisk Forbund er det uforståelig at dette, av alle bransjer, er en bransje som skal støttes med fellesskapets midler. Dette er tross alt en bransje som lever av å fremme fullt ut etterprøvbare påstander for å tjene penger, uten å la seg påvirke av at påstandene gang på gang stryker i vitenskapelige tester.

Så hvor kommer egentlig dette momsfritaket fra?

Helsetjenester er fritatt fra moms, og alternativbransjens momsfritak kommer av den misoppfatningen at de tilbyr helsetjenester. Det gjør de imidlertid ikke.

Helsetjenester er etterprøvbare og vitenskapelig baserte behandlinger av ulike typer. Alternative behandlinger, med sin insistering på nettopp å ikke måtte etterprøves eller dokumenteres på vitenskapelig måte, er det helt motsatte. I realiteten er ikke alternative behandlinger mer enn spekulativt lureri.

Ved å gi momsfritak, bidrar imidlertid staten til å legitimere alternativbransjen. Dette mener vi er feil, for selv om lureri alltid vil eksistere i ulike former, betyr ikke det at det må støttes av staten. Tvert imot bør staten heller fremme et samfunn basert på vitenskap, rasjonalitet og kritisk tenking. Slik legges grunnlaget for et samfunn hvor mennesker har tillit til hverandre og kan stole på hverandre.

Vi ønsker også at folk skal kunne stole på at fellesskapets penger brukes på det som virker. Koronapandemien har ført til økt press på helsebudsjettene, og pandemien har vist oss at vi også i Norge kan komme i en situasjon hvor budsjettene ikke strekker til. Da bør det være et rimelig krav at pengene som staten bruker på helse, skal gå til helsetjenester vi vet har dokumenterbar effekt. Slik vil flere kunne få god helsehjelp.

Det finnes enkelt og greit ingen gode grunner til at alternativbransjen ikke skal betale moms, og det finnes mange gode grunner til at de skal betale moms. Tiden er derfor kommet for å stanse sponsingen av alternativbransjen og avslutte momsfritaket.

Altfor lenge har alternativbransjen fått lov til å være en gullgruve på fellesskapets regning. Nå er det på tide at disse behandlingene behandles som den gråsteinen de egentlig er.

Øystein Røsland 

Leder i Human-Etisk Forbund Finnmark