Hopp til hovedinnhold

Årsmøte i Buskerud regionlag

Velkommen til årsmøte i Buskerud regionlag 20. mars 2021 på Quality Hotel River Station, Drammen
M Møte

Revidert innkalling til regionlagsårsmøte i Buskerud

Styret i Buskerud regionlag har vedtatt å flytte årsmøtet 2021 fra 6. mars til lørdag 20. mars.  Øvrige detaljer er som tidligere:

 

Dato:               Lørdag 20. mars 2021 kl. 12.00. 

Sted:               Quality Hotel River Station, Drammen

Årsmøtet avholdes på Teams dersom smittesituasjonen tilsier det.  Endelig avgjørelse tas av AU en uke før årsmøtet. 


Saksliste:

  1. Konstituering
  2. Årsberetning for 2020
  3. Regnskap for 2020
  4. Behandling av innkomne saker
  5. Valg

HEFs vedtekter fastsetter årsmøtenes sammensetning. Ifølge Buskerud regionlags forretningsorden består årsmøtet av 20 delegater som fordeles på lokallagene i forhold til medlemstallet pr. 31.12.2020.  Alle lokallag har minimum 2 delegater, resten fordeles proporsjonalt. Dette gir følgende fordeling:

Drammen og Lier lokallag                     6 delegater      

Eiker, Modum og Omegn lokallag           4          ”          

Hallingdal lokallag                                2          ”                     

Kongsberg og Numedal lokallag            4                     

Ringerike og Hole lokallag                    4          ”            

Sum                                                    20 delegater

Årsmøtepapirer sendes ut i god tid før årsmøtet.

Etter årsmøtet vil Arnfinn Pettersen fra Livssynsavdelingen presentere den siste boken fra Humanist Forlag: «Ingen frihet uten ytringsfrihet».