Hopp til hovedinnhold

Fra neste år vil konfirmantene i Svelvik få konfirmasjons-seremoni i Drammen på Union scene

Konfirmasjons-seremoniene i Svelvik får nytt seremonisted fra 2022
Konfirmantene vil fremdeles få konfirmasjonsundervisning på Svelvik skole som tidligere, men seremoniene flyttes til Drammen da Svelvik er blitt en del av Drammen kommune etter kommuneutvidelsen i fjor.
 
Det er Drammen og Lier lokallag som har ansvar for konfirmasjonsundervisningen og -seremoniene på Union scene, og de frivillige tillitsvalgte ser frem til å ta over oppgaven.
 
Mange er ikke klar over at humanistisk konfirmasjon i Human-Etisk Forbund er drevet på frivillig basis,
 
sier organisasjonrådgiver for konfirmasjon, Guro Westgaard. -De frivillige gjør en formidabel innsats, spesielt nå i år da restriksjoner i forbindelse med Covid-19 har ført til at både konfirmasjonsundervisningen og seremoniene har blitt flyttet.
 
- Vi trenger flere frivillige i Drammen og Lier lokallag som ønsker å være med på å skape høytidelige og flotte seremonier i årene fremover. Vi arrangerer 7 konfirmasjons seremonier i Drammen og 4 seremonier i Lier på Lier kulturscene, sier Marit Lund, mangeårig konfirmasjonsansvarlig i Drammen og Lier lokallag.
 
-Tidligere har det vært egen seremoni i Svelvik, men dessverre mangler vi seremoniansvarlig der nå og har derfor ikke kapasitet til å ha en egne seremoni der. Men kanskje får vi det til senere?
 
Konfirmasjon er i dag vårt største virksomhetsområde og gir en verdifull erfaring for de frivillige som er med. I tillegg er man med på å gi konfirmantene og deres familier og venner et minne for livet.