Hopp til hovedinnhold

Spikkestad kirke- og kultursenter

Nytt seremonilokale bygd for lite
Buskerud

Nye Spikkestad kirke- og kultursenter åpnes i slutten av mai 2018. Humanistisk konfirmasjon var tenkt å arrangeres her, men det blir for lite. Bygget blir 180 kvm mindre enn planlagt av økonomiske grunner.

Skuffelsen var stor da Human-Etisk Forbunds (HEF) lokallag Hurum og Røyken var med på befaring 6. april.  Lokallaget har sett fram til å få et større og bedre seremonilokale. I Hurum og Røyken kommuner finnes det ikke store nok lokaler til å arrangere Humanistisk konfirmasjon.

Seremonilokalet er kun på 116 kvm og tilstøtende rom som kan åpnes og gjøre rommet større, er på 102 kvm. Det er plass til 120 stoler i rommet. Med 125 humanistiske konfirmanter som skal ha med seg foreldre, søsken og besteforeldre og slekt, kan man tenke seg at det blir umulig selv om man har fire seremonier samme dag. Det er frivillige medlemmer i HEF som står for arrangementet og dermed begrenset hvor mange dager man har ressurser til å arrangere konfirmasjonsseremonier. Lokallaget er også det stedet i Buskerud med størst andel av årskullet som velger humanistisk konfirmasjon. I år er det nærmere halvpartene av ungdommene som velger en humanistisk konfirmasjon. Lokalene kan være praktiske å ha konfirmasjonskursene i for Røyken.

Det positive som kom fram på befaringen  er at leie til seremonier blir gratis. Og det kan bli veldig fint å ha både humanistisk navnefest, vigsel og gravferd i bygget. Litt spesielt at det er åpen trappeløsning fra 1. etasje til Broen i 2. etasje hvor det er tenkt å ha seremonier når veggene skyves til side. Det kan bli uro ved flere arrangementer samtidig.

Bygget blir et sameie mllom kirke og kommune i Røyken. Det blir et husstyre som har kontakt med leietakere og kirkelig fellesråd forvalter booking til daglig.  De vil ha sine kontorer for ca 30 ansatte i bygget.

Det blir ikke tilgjengelig tekniker til lyd og lys på seremoniene, men derimot må leietakere delta på kurs. En liten utfordring for HEF hvis det er en gravferdstaler som ikke har vært i bygget før som har en gravferdsseremoni.