Hopp til hovedinnhold

Livssynsfleksibelt seremonirom i Hønefoss

Ringerike kapell har blitt livssynsfleksibelt som gravferdslokale for alle.
Buskerud

Ringerike krematorium er Ringerike kommunes livssynsnøytrale seremonirom. Benyttes også av Hole. Gratis for Ringerike kommunes innbyggere.

 På møte om gravferdsforvaltningen for Ringerike, Hole og Jevnaker 29. mars, orienterte kirkeverge Kjetil Gjærde (bildet) om endringen som er gjort i lokalet. Over veggteppet med kors er det plassert et vanlig lerret som senkes ned over veggteppet. På lerretet kan kirketjeneren projisere symbol eller bilde som familien ønsker å benytte.

På møtet ble det orientert om at behovet for og planene om å bygge større kapell og krematorium er lagt på is til neste år pga. manglende budsjettmidler.

Det ble også orientert om beredskapsteam og ønske om kontaktpersoner fra alle tros- og livssynssamfunn. Det er presten som går med dødsbudskap uavhengig av livssynstilhørighet, noe Human-Etisk Forbund ønsker skal være en offentlig oppgave.