Hopp til hovedinnhold

Navnefest i Buskerud i 2021 og årene fremover

Buskerud

Navnefest i Kongsberg: Krona kulturhus:

2021: 29. mai og 13. november

2022: 24. mai og 12. november

2023: 27. mai og 11. november

2024: 25. mai og 9. november

2025: 24. mai og 8. november

 

Navnefest i Ringerike og Hole: Ringerike museum:

2021: 13. mars, 11. september

 

Navnefest i Drammen, Union scene:

2021: 27. februar, 30. oktober

 

Navnefest i Drammen, Lier kulturscene:

2021: 12. juni

 

Navnefest i Modum, Eiker og omegn: Blaafarveværket

2021: 28. august

 

Navnefest i Modum, Eiker og omegn: Fossesholm

2021: 10. april, 16. oktober

 

Navnefest i Hallingdal: Ål

Det blir dessverre ikke arrangert navnefestseremoni i Hallingdal i 2021, men det blir arrangert private seremonier hjemme hos familien. Ta kontakt med kontoret på telefon 96 00 47 49 for mer informasjon

 
Påmeldingen for 2021 er åpen 

Ta kontakt med Human-Etisk Forbund, Avdeling sør på telefon 96 00 47 49 for mer informasjon.

Priser og medlemskap

Det koster kr 1100,- for medlemmers barn og kr 2200,- for alle andre. Vi gir 25% rabatt for hvert søsken på samme seremoni til de som er medlemmer hos oss.

Barnet blir ikke medlem av Human-Etisk Forbund ved å delta på seremonien. Medlem i Human-Etisk Forbund (HEF) blir man bare ved skriftlig og signert innmelding, og aldersgrensen for medlemskap er 15 år. 

Trykk her for bli medlem 

Medlemmer kan registrere barn under 15 år som tilhørende i HEF. Da vil HEF motta statstilskudd tilsvarende det andre tros- og livssynssamfunn mottar for barn.
Gå til skjema for medlemmers barn