Hopp til hovedinnhold

Ulike kurs og kursstart for konfirmasjon i AkershusHumanistisk konfirmasjon er et kurs i livssyn og etikk, med en høytidelig avsluttende seremoni. Kurs og seremoni er på et humanistisk grunnlag.

↵ Tilbake til konfirmasjon i Akershus

I Akershus finnes det ulike kursalternativer.

Merk at noen av kursene har begrenset antall plasser. I løpet av kurset vil konfirmantene og kursleder gå gjennom temaer som er relevante for ungdommenes hverdag og for overgangen til voksenlivet.

Alle kurs har samme målsetning: å styrke ungdommenes evne til selvstendig tenkning og etisk handling.

Viktige temaer er livssyn og humanisme, menneskerettigheter, kritisk tenkning, etikk og identitet. Temaene tas også opp i boka Tenk på det! som konfirmantene får utdelt på kurs.


Kveldskurs

Kveldskurs er den vanligste typen kurs. Hvert kurs varer i to timer per kurskveld, med totalt ti kurskvelder.

Kursene starter i tidsrommet slutten av januar til starten av mars i 2022, og går ukentlig på en fast ukedag. Det er ikke kurskvelder i vinterferien eller påskeferien.

Noen lokale variasjoner forekommer – se ditt lokallag.


Leirkurs

Leir er et flott kursalternativ for konfirmanter som ønsker et intensivt kurs med ekstra fokus på det sosiale med mange varierte fritidsaktiviteter. 

Et leirkurs går over færre dager enn et ordinært kveldskurs, men sammenlagt er det like mange kurstimer. Leirkursene finner sted på ulike leirsteder med fem kursdager og fire overnattinger.  

Noen av leirene samler ungdom fra både Oslo, Akershus og Østfold. Det varierer hvilket fylkeslag som er arrangør. Vi gjør oppmerksom på at det er et obligatorisk informasjonsmøte for foresatte og konfirmanter før leiren.

Les mer om leirkurs her

 

Digitalt konfirmasjonskurs 

De digitale kursene er forbeholdt konfirmanter som har utfordringer ved å delta på fysiske kurs. Dette kurset kan man ikke melde seg på via ordinært påmeldingsskjema. Ta kontakt med Akershus fylkeslag på telefon 23 15 60 60 for ytterligere informasjon og for påmelding. Digitale kurs varer i to timer per kurskveld, og har om lag ti samlinger. Kursene starter opp i begynnelsen av februar 2022, og går ukentlig på en fast ukedag. Konfirmanter som velger digitalt konfirmasjonskurs bør være komfortabel med å bruke mikrofon og kamera aktivt. Det er ikke digitale kurskvelder i vinterferien og påskeferien.


Tilrettelagt kurs for ungdom med nedsatt funksjonsevne

Alle ungdommer skal ha mulighet til å konfirmere seg hos Human-Etisk Forbund. Vi har derfor et eget kurs forbeholdt ungdom med behov for tilrettelegging som følge av nedsatt psykisk og/eller kognitiv funksjonsevne. 

Kurset er lagt opp slik at de store temaene som medmenneskelighet, humanisme, menneskerettigheter, kjærlighet og vennskap dekkes, samtidig som kurset tilpasses de ungdommene som melder seg på. Kurset ledes av en kursleder med spesialkompetanse i relasjon med ungdom med spesielle utfordringer. Kurset er åpent for ungdommer fra Oslo og Akershus. 

NB: Dette kurset kan man ikke melde seg på via ordinært påmeldingsskjema.

Ta kontakt med regionkontoret på telefon 23 15 60 60 for ytterligere informasjon og for påmelding.  

De foresatte vil også bli invitert til et møte med kurslederen før kursstart, der kursopplegget vil bli diskutert. Her vil de foresatte få muligheten til å avklare eventuelle tilrettelegginger som er nødvendige for at deres ungdom skal få nytte og glede av kurset.