Hopp til hovedinnhold

Pris og betaling for konfirmasjon i AkershusHumanistisk konfirmasjon er et kurs i livssyn og etikk, med en høytidelig avsluttende seremoni. Kurs og seremoni er på et humanistisk grunnlag.

↵ Tilbake til konfirmasjon i Akershus

Hvorfor koster kursene det de gjør?

Alle kurs har en grunnpris på 2.700 kr for barn av medlemmer og 3.800 kr for barn av ikke-medlemmer. Dette skal dekke Human-Etisk Forbunds utgifter til å arrangere kurs og seremoni, inkludert opplæring og honorering av kursledere, administrasjonskostnader, utgifter til materiell samt kostnader ved seremoniene.


Kveldskurs

For kveldskurs betaler man grunnprisen, samt eventuell kostnader i forbindelse med tilleggsaktivitet som dagsturer og overnattingsturer til Utøya. Tilleggsavgiften dekker transport, betaling til arrangør, mat og eventuell overnatting.


Leirkurs / Feriekurs

I tillegg til de ovennevnte utgiftene, dekker kursavgiften også kost, losji, transport, sosiale aktiviteter, leie av leirsted, samt ekstra bemanning.


Er prisen en utfordring?

Akershus fylkeslag kan innvilge betalingsavtale eller redusert pris, for eksempel for familier med lav inntekt.

Slik søker du:

  • Meld på konfirmanten som normalt.
  • Send en e-post til betaling.oa@human.no samme dag.
  • I e-posten oppgir du ditt navn og konfirmantens navn. Spesifiser om du ønsker oppdelt betaling, eller om du har behov for redusert pris.
  • Deretter vil vi ta kontakt med deg for å komme frem til en løsning.

NB! Det er ikke mulig å søke om redusert pris for leirkurs.