Hopp til hovedinnhold

Årsmøte i Ullensaker og Nannestad lokallag

På Teams, påmelding til Ullensaker_Nannestad@human.no M Møte

Human-Etisk Forbund, Ullensaker og Nannestad lokallag avholder digitalt årsmøte onsdag 17. februar 2021 kl. 19.30 på Teams

For påmelding send e-post til Ullensaker_Nannestad@human.no. Link til møtet finner du her.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 10. februar 2021 og sendes på e-post til Ullensaker_Nannestad@human.no.

Saksliste

01. Godkjenning av innkalling og saksliste.
02. Konstituering, valg av ordstyrer, referent og 2 til å underskrive protokoll.
03.Årsmelding for 2020
04. Årsberetning for 2020
05.18 Regnskap 2020. Regnskapet blir lagt frem på årsmøtet.
06. Innkommede saker.
07. Valg:
a) Valg av styre.
b) Valg av fylkesårsmøtedelegater,
c) Valg av valgkomité.
d) Valg av revisor

 

I tillegg så ønsker lokallaget flere medlemmer til verv i lokallaget og frivillige på våre arrangementer. Hvis du ønsker å delta mer aktivt i lokallaget, send en e-post til Ullensaker_Nannestad@human.no.

Med vennlig hilsen
for styret
Randi Hermanrud, styreleder
Human-Etisk Forbund, Ullensaker og Nannestad lokallag