Hopp til hovedinnhold

Årsmøte i Nes lokallag

Til deg som er medlem i Human-Etisk Forbund Nes lokallag
Teams M Møte

Innkalling til årsmøte i Nes lokallag

Onsdag 17. februar 2021 kl. 19.00.

Møtet gjennomføres digitalt via teams. Påmelding gjøres ved å sende en mail til nes@human.no. Da mottar du møtelink tilbake og kan enkelt klikke deg inn på linken til møtetiden.

Alle medlemmer i Nes lokallag kan være delegat og har stemmerett på lokallagets årsmøte. 

Innkommende saker må være styret i hende innen 09.02.21.
Forslag sendes styreleder Charlotte Eriksen, nes@human.no.

Saksliste

Sak 01/21       Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 02/21       Konstituering, valg av

-ordstyrer
-referent
-protokollunderskrivere

Sak 03/21       Årsberetning og årsmelding 2020
Sak 04/21       Regnskap 2020
Sak 05/21       Innkommede saker
Sak 06/21       Valg
a)      Valg av styre
b)      Valg av fylkesårsmøtedelegater
c)      Valg av valgkomité
d)      Valg av kandidat til fylkeslagets valgkomié


Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Styret i Human-Etisk Forbund Nes lokallag
v/leder Charlotte Eriksen
nes@human.no

Relevante dokumenter og sakspapirer legges ut her fortløpende frem mot årsmøtet