Hopp til hovedinnhold

Innkalling til årsmøte i Nedre Romerike lokallag

Teams M Møte

Tid: 17. februar kl. 18.00
Sted: digitalt på Teams: Click here to join the meeting

Alle medlemmer i Nedre Romerike lokallag kan være delegat og har stemmerett på lokallagets årsmøte.

Les gjerne denne guiden "slik deltar du på et digitalt årsmøte" før møtet.

Årsmøtet holdes digitalt på Teams. Lenke til årsmøtet og årsmøtedokumenter vil bli lagt her etter fristen for innkomne saker.

Innkommende saker må være styret i hende innen 10. februar.

Forslag sendes styreleder Kaja Lorentzen, tlf: 901 01 922, e-post: kaja.lorentzen@getmail.com.

Saksliste

Sak 01/21         Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 02/21         Konstituering, valg av

ordstyrer

referent

protokollunderskrivere

Sak 03/21         Årsmelding 2020

Sak 04/21         Regnskap 2020

Sak 05/21         Signaturrett

Sak 06/21         Innkomne saker

Sak 07/21         Valg

  1. Valg av styre
  2. Valg av valgkomité
  3. Valg av revisor
  4. Valg av delegater til regionlagsårsmøte

 

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Styret i Human-Etisk Forbund Nedre Romerike lokallag
v/leder Kaja Lorentzen
e: kaja.lorentzen@getmail.com

 

Her finner du årsmeldingen til Nedre Romerike
Her finner du årsoppgjørsrapporten til Nedre Romerike