Hopp til hovedinnhold

Årsmøte i Gjerdrum lokallag

M Møte

Til alle medlemmer i HEF Gjerdrum.

Innkalling til årsmøte i HEF Gjerdrum torsdag 18. februar klokken 19.00 på Kulturhuset.

Alle medlemmer i Gjerdrum kan være delegat og har stemmerett på lokallagets årsmøte.

Vi ber om at de som ikke er styremedlemmer og ønsker å delta på årsmøtet melder sin interesse. Dere vil få invitasjon til å delta på digital plattform. Ta kontakt på e-post til rune.skjefstad@gmail.com for å melde deg på.

Innkommende saker må være styret i hende innen 11. februar.

Forslag sendes styreleder Rune Skjefstad e-post rune.skjefstad@gmail.com

Saksliste

Sak 01/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 02/19 Konstituering valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere

Sak 03/19 Årsberetning 2020

Sak 04/19 Regnskap 2020

Sak 05/19 Innkommende saker

Sak 06/19 Valg

 

  1. a) Valg av styre

Valgkomiteen v/ Rune Skjefstad la frem sin innstilling som følger:  

Leder:                             Rune Skjefstad                gjenvalg valgt 2 år    

Nestleder                       Ellen Nyhagebråten       valgt 2 år

Kasserer:                        Truls Halvorsen              gjenvalg  2 år  

Styremedlem 1:            Ørjan Berg                       valgt 2 år

Styremedlem 2:            Daniel Berg-Hansen      ikke på valg 

Styremedlem 3:            Anne Margit Karlsen     valgt 2 år

Varamedlem  1:             Ingrid Kristiansen          Gjenvalg (kun ett år) 

Varamedlem  2:             Kristine Sandaker          Gjenvalg (kun ett år) 

Revisor                           Ola Kroken                    Gjenvalg (kun ett år)  

 

  1. b) Valg av fylkesårsmøtedelegater

 

Vel møtt! 

Med vennlig hilsen

Styret i Human- Etisk Forbund Gjerdrum lokallag
v/leder Rune Skjefstad
e: rune.skjefstad@gmail.com
tlf: 911 71 255

 

Vedlegg

Årsberetning
Årsmelding
Årsoppgjørsrapport