Hopp til hovedinnhold

Årsmøte i Follo lokallag

M Møte

Årsmøte i Follo lokallag avholdes i år digitalt på Teams.

Tid: onsdag 17. februar kl. 19 på Teams

For påmelding, send en e-post til follo@human.no

Les gjerne guiden "slik deltar du på et digitalt årsmøte" før møtet.

Innkomne forslag må være oss i hende innen 10. februar og sendes på e-post til follo@human.no

Saksliste

1. Åpning
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av møteleder, referent og underskrivere av protokoll
4. Årsberetning, Årsmelding, Revisor beretning
5. Regnskap
6. Valg
7. Signaturrett
8. Innkomne forslag

Vennlig hilsen styret i Follo lokallag

 

Sakspapirer

Saksliste til årsmøtet
Godkjenning av innkalling
Valg av møteleder mm
Årsmelding 2020
Regnskap og signatur
Revisors beretning
Årsoppgjørsrapport
Innkomne forslag
Valg av styret 2021-22
Valg delegater, valgkomité, revisor