Hopp til hovedinnhold

Årsmøte i Eidsvoll og Hurdal lokallag

Baragrafen eller Teams, avhengig av antall påmeldte M Møte

Innkalling til årsmøte i Eidsvoll og Hurdal lokallag av Human-Etisk Forbund.

Sted: Baragrafen Eidsvoll eller digitalt. 
Tid: 18. februar kl 18

Årsmøtet vil enten bli digitalt eller fysisk, avhengig av antall påmeldte. Påmelding sendes på e-post til lokallagsleder Roar Nordberg: ranordberg@msn.com

Inkomne saker må være styret i hende innen 11. februar, og sendes på e-post til lokallagsleder Roar Nordberg: ranordberg@msn.com

Saksliste

1. Velkommen

2. Konstituering

Valg av møteleder
Valg av referent
Valg av to personer til å skrive under protokoll

3. Årsmelding

4. Regnskap 2020

5. Innkomne saker

6. Valg av styre og revisor

7. Valg av utsendinger til fylkesårsmøte

 

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Styret i Human-Etisk Forbund Eidsvoll og Hurdal lokallag
v/leder Roar Nordberg

Relevante dokumenter og sakspapirer legges ut her fortløpende frem mot årsmøtet