Hopp til hovedinnhold

Årsmøte i Bærum lokallag

Teams M Møte

Innkalling til årsmøte i Bærum Human-Etisk Forbund

Tirsdag 16. februar kl. 19.00

Alle medlemmer i Bærum Human-Etisk Forbund kan være delegat og har stemmerett på lokallagets årsmøte.

Innkommende saker må være styret i hende innen 9. februar 2021.
Forslag sendes styreleder Kai Mjaanes på e-post til baerum@human.no, mobil 91161650.

Årets årsmøte gjennomføres digitalt med påmelding til baerum@human.no, påmeldte medlemmer får tilsendt lenke til deltagelse på e-post.

Saksliste

Sak 01/21 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 02/21 Konstituering, valg av
ordstyrer
referent
protokollunderskrivere
Sak 03/21 Årsmelding 2020
Sak 04/21 Regnskap 2020
Sak 05/21 Innkomne saker
Sak 06/21 Valg
a) Valg av styre *
b) Valg av valgkomité **
c) Valg av revisor
d) Valg av delegater til regionlagsårsmøte ***

*) I Lokallagets vedtekter heter det:
Lokallagsstyret består av minst tre medlemmer. Styret konstituerer seg selv, med en leder og en kasserer/økonomiansvarlig.

Medlemmer til lokallagsstyret bør velges for en periode på to år og varamedlemmer for ett år.

På valg:
• Stein Eriksen
• Gro Andresen
• Unni Venke Holm
• Bente Svendsgam
• Ian Underwood

Ikke på valg:
• Kai Mjaanes
• Marit Gåseidnes

*) Ian Underwood stiller ikke til gjenvalg. Årsmøtet i 2020 valgte ikke valgkomité. I fravær av valgkomité har styret innstilt til gjenvalg på Stein Eriksen, Gro Andresen, Unni Venke Holm og Bente Svendsgam.

Da det i praksis ikke er noe skille mellom utøvelsen av styrearbeid for styremedlemmer og varamedlemmer innstilles alle til valg som styremedlemmer uten valg av varamedlemmer.


**) Lokallagsstyret ber om Årsmøtets fullmakt til å oppnevne valgkomité til neste års årsmøte.
***) Lokallagsstyret ber om Årsmøtets fullmakt til å oppnevne delegater til Fylkesårsmøtet.

Vel møtt!
Med vennlig hilsen
Styret i Human-Etisk Forbund Bærum
v/leder Kai Mjaanes
baerum@human.no

Årsmelding, regnskap og regnskap legges ut fortløpende her og på våre facebook-sider https://www.facebook.com/BaerumHEF