Hopp til hovedinnhold

Årsmøte i Asker lokallag

Teams - send e-post for påmelding M Møte

Årsmøte Asker lokallag i avholdes i år digitalt.
Påmelding asker@human.no

Tid: onsdag 10. februar kl. 18.30


Innkomne forslag må være oss i hende senest 1 uke før årsmøtet og sendes på e-post til asker@human.no

Saksliste
1. Åpning
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av møteleder, referent og underskrivere av protokoll
4. Årsberetning, Årsmelding, Revisor beretning
5. Regnskap
6. Valg
7. Signaturrett
8. Innkomne forslagVennlig hilsen styret i Asker lokallag