Hopp til hovedinnhold

Etikkseminaret 2019: Kunstig intelligens – drapsroboter til glede eller besvær?

Tradisjonen tro arrangerer Akershus, Oslo og Østfold fylkeslag etikkseminar på Sørmarka
Sørmarka konferansehotell, Enebakkveien 625, Siggerud S Seminar

Tid og sted

Sørmarka konferansehotell på Siggerud, ca 20 minutter utenfor Oslo, 2. og 3. november 2019.

Tema: Kunstig intelligens – drapsroboter til glede eller besvær?

Verden er i dag enige om at selv i krig er det visse typer våpen som ikke skal benyttes. Disse omfatter kjemiske- og biologiske våpen, personalminer og klasebomber, samt blindende laservåpen. FNs konvensjon om inhumane våpen (Våpenkonvensjonen) har siden 2013 hatt årlig møter for å diskutere om konvensjonen bør utvides til også å omfatte fullt autonome våpensystemer, også kjent som drapsroboter ("killer robots").

26 land, deriblant Kina, har gått inn for totalforbud. Norge har deltatt i FNs diskusjon om temaet siden 2014, men har ennå ikke tatt stilling.

Det kan se ut som om flertallet av FNs medlemsland vil ta stilling i løpet av 2019 og 2020.

Et etisk dilemma er om Norge bør være en pådriver for en utvidelse av Våpenkonvensjonen, samt om vi bør forby norske selskaper å delta i utviklingen av slike våpen.

Til å innlede har vi med oss:

Lørdag:

Dag Hareide, kjent blant annet fra Nansenskolen og Regnskogfondet, vil holde innledningsforedraget.  Han vil snakke om problemer og muligheter knyttet til kunstig intelligens, peke på ulike reguleringsbehov og skissere hvilke krefter og motkrefter som vil prege debatten. Hareide skriver for tiden bok om bio-, robot-, info- og nevroteknologiens innvirkning på samfunnet og menneskets selvforståelse.
https://nbl.snl.no/Dag_Hareide

Tor Arne Schjander Berntsen, feltprest og medforfatter av boken «Når dronene våkner», vil snakke om Autonome våpen og krigens etikk

Hvilke militæretiske problemstillinger reiser muligheten for bruk av autonome våpensystemer i væpnede konflikter? Vil denne teknologien omsider gjøre krigen kostnadsfri, eller vil bruk av autonome våpensystemer dehumanisere krigføringen og senke den etiske terskelen for bruk av dødelig voldsmakt?
https://www.cappelendamm.no/_nar-dronene-vakner-9788202495794

Innledning ved Thomas Slensvik fra Forsvarets høgskole om kunstig intelligens og autonome våpen mm.

https://forsvaret.no/hogskolene/Forskning/ansatte/thomas-slensvik


Søndag:

Innledning ved Lene Grimstad, journalist i Ny Tid og styremedlem i Norges Fredslag
https://www.nytid.no/nar-kommer-norge-pa-banen/

Morten Irgens fra OsloMet vil snakke om Kunstig intelligens og regulering av drapsroboter
https://khrono.no/morten-irgens-ai-kunstig-intelligens/kunstig-intelligens-er-en-stor-mulighet-for-norge/231675


Program

I løpet av helgen vil vi belyse spørsmål som: 

Er drapsroboter grunnleggende inhumane?

Hvem kan holdes ansvarlig dersom en drapsrobot feiler og dreper sivile?

Gjør det noe med en soldat å vite at han eller hun kan bli drept uten at noen av motstanderens soldater er involvert?

Gjør det noe med vår terskel for å gå til krig at vi ikke trenger å sende soldater, ev. sende færre soldater, til stridsområdet?

Gjør det noe med vår samfunnskontrakt at den enkelte borger ikke lenger trenger å stille opp for å sikre fred og frihet?

Hvis autonome systemer de neste 10-20 årene finner veien inn i dusinvis med ting vi omgir oss med i hverdagen, vil et forbud mot autonome våpen da ha noen betydning?

Priser for Etikkseminaret Akershus, Oslo og Østfold

For HEF-medlemmer i enkeltrom: kr 950
For HEF-medlemmer i dobbeltrom: kr 750
For tillitsvalgte i HEF: kr 250
For HU-medlemmer: kr 250
For konfirmasjonskursledere, talere og andre frivillige i HEF: kr 500
Fullpris for ikke-medlemmer: kr 2000

Deltakeravgiften inkluderer seminar, fullpensjon fra lørdag til søndag samt lunsj på søndag før avreise, buss tur/retur Sørmarka fra Oslo S, kaffe/te og frukt underveis.

Påmeldingsfrist 30. september.