Hopp til hovedinnhold

Etikkseminaret 2018

Tema: Rettferdighet og fattigdom
Oslo Akershus
Se i kart S Seminar

Tradisjonen tro arrangerer Akershus, Oslo og Østfold fylkeslag etikkseminar på Sørmarka. Nytt av året er at seminaret er en del av Fellesseminaret. Det innebærer at deler av seminaret går sammen med Frivillighetsseminaret, med felles måltider, felles foredrag med Lillian Hjorth, og sosiale treffpunkter.

Program

Årets etikkseminar vil ha fokus på tema fattigdom og rettferdighet, og belyse det på forskjellige nivåer; både lokalt, nasjonalt og globalt.

Seminaret starter med et felles foredrag med Lillian Hjorth, daglig leder i Menneskerettighetsakademiet:

MENNESKERETTIGHETENE OG HEF

I høst er det 70 år siden Verdenserklæringen om menneskerettighetene ble vedtatt. Ved hjelp av dokumentariske bilder og film, vil Lillian Hjorth vise hvordan krigens erfaringer spilte inn i forhandlingene og ble avgjørende for dokumentets innhold og kraft.

Verdenserklæringen dannet utgangspunktet for dagens internasjonale menneskerettighetssystem. I en tid der menneskerettighetene stadig er under press og møter kritikk, hvorfor bør de fremdeles være et fundament for HEF?

 

KOMMER OGSÅ:

  • Kan borgerlønn være en løsning på fattigdomsproblemet og føre til et mer likeverdig samfunn? Innleder er foreløpig ikke bekreftet.
  • På bakgrunn av FNs tusenårsmål vil vi undersøke om økt globalisering fører til mindre fattigdom og mer rettferdighet i verden. Innledere: Lars Peder Nordbakke fra Civita og Mathias Slettholm fra Agenda tenketank
  • Er det rettferdig at noen har mer enn andre? en filosofisk samtale, ledet av Torpeskolen filosofifabrikk i Fredrikstad

 

Tid og sted

Sørmarka konferansehotell på Siggerud, ca 20 minutter utenfor Oslo, 3.–4. november 2018.

Priser for Etikkseminaret

For HEF-medlemmer i enkeltrom: kr 950
For HEF-medlemmer i dobbeltrom: kr 750
For tillitsvalgte i HEF: kr 250
For HU-medlemmer: kr 250
For konfirmasjonskursledere, talere og andre frivillige i HEF: kr 500
Fullpris for ikke-medlemmer: kr 2000

Deltakeravgiften inkluderer seminar, fullpensjon fra lørdag til søndag samt lunsj på søndag før avreise, buss tur/retur Sørmarka fra Oslo S, kaffe/te og frukt underveis.

Påmeldingsfrist 30. september.

 

 

Fill out my online form.