Hopp til hovedinnhold

Tilbud om samtaler for medlemmer i Gjerdrum

Vi trenger alle noen å snakke med i tider som denne.
Nyheter Akershus

Skredkatastrofen har rammet lokalsamfunnet i Gjerdrum hardt. Vi håper direkte berørte benytter seg av tilbudet fra kriseteamet i kommunen bestående av psykologer og andre som er trente opp til samtaler med mennesker i krise.

Til andre medlemmer av HEF i Gjerdrum tilbyr vi samtaler ledet av en av våre livsveiledere som har erfaring med samtaler med utgangspunkt i eksistensielle spørsmål.

På grunn av de nye smittevernreglene vil samtalene i første omgang gjennomføres i form av en utendørs tur, en "walk and talk" der man enkelt kan holde god avstand. Alternativt kan man samtale digitalt i form av en videosamtale. Vi kan også organisere gruppesamtaler digitalt.

Jeg ber om at interesserte melder tilbake til meg slik at vi kan sette opp grupper og tidspunkter etter meldt interesse.

Dersom det er direkte berørte som ønsker samtaler med Ingun eller noen av våre andre livsveiledere alene, vil jeg gjerne ha beskjed for å finne tid og sted som muliggjør dette. 

Her kan du lese mer om humanistisk livsveiledning

Med vennlig hilsen
Rune Skjefstad
Leder i Human-Etisk Forbund Gjerdrum

Tlf: 911 71 255
E-post: rune.skjefstad@gmail.com