Hopp til hovedinnhold

Vil du bli konfirmasjonsansvarlig?

Vi søker folk til honorerte verv i Frogn og på Nesodden
Nyheter Akershus

Humanistisk konfirmasjon er en viktig del av Human-Etisk Forbunds (HEF) tilbud. HEF engasjerer honorerte frivillige til å planlegge, koordinere og gjennomføre våre seremonitilbudet lokalt. Konfirmasjonsansvarlig har ansvar for at våre kurs og seremonier gjennomføres med høy kvalitet. 

Human-Etisk Forbund søker en (eller flere) systematisk og serviceinnstilt person til honorert verv som konfirmasjonsansvarlig på Nesodden og i Frogn.

På Nesodden vil konfirmasjonsansvarlig i første omgang kun ha ansvar for kursene og oppfølgning av kursledere. Seremonien håndteres av kontorets ansatte. Det kan være at dette endres på noe sikt.

For Frogn ser vi etter en engasjert person som kan ta ansvar for å planlegge og gjennomføre seremoniene. Her er det allerede engasjert en person som tar ansvar for kurs og kurslederoppfølgning.

Det er altså litt ulike modeller for de to lagene, per nå. På Nesodden blir det primært å ha ansvar for kurs. Mens i Frogn får man primært ansvar for seremoni. Begge roller blir fortsatt honorert etter faste satser.

Om konfirmasjon:

Konfirmasjonsåret starter i november, men hovedtyngden av arbeidet foregår fra januar, med topp når seremoniene gjennomføres i mai/ juni. 

Det å være konfirmasjonsansvarlig er ment som et honorert frivillig verv, i kombinasjon med jobb eller studier.

Som konfirmasjonsansvarlig kan man også knytte flere personer sammen i et konfirmasjonsutvalg som gjennomfører ulike deler av konfirmasjonsarbeidet.

En forenklet oversikt over ansvaret som konfirmasjonsansvarlig med hovedfokus på kurs vil innebære (Nesodden):

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere vår konfirmasjon, i samarbeid med lokallagets styre
 • Utarbeide budsjett og styre økonomien med støtte fra lagets økonomiansvarlige
 • Bistå i rekruttering av kursledere og følge opp disse gjennom sesongen
 • Kommunisere ut lokal informasjon til foresatte og konfirmanter
 • Delta på regionens møter/opplæring for konfirmasjonsansvarlige
 • Tilpasse informasjonshefter og eventuelt gjennomføre informasjonsmøter
 • Planlegge kurs og seremonier for kommende sesong i samarbeid med kontoret

En forenklet oversikt over ansvaret som konfirmasjonsansvarlig med hovedfokus på seremoni vil innebære (Frogn):

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere vår konfirmasjon, i samarbeid med lokallagets styre.
 • Utarbeide budsjett og styre økonomien med støtte fra lagets økonomiansvarlige
 • Planlegge og rekruttere for kulturelt og øvrig innhold i seremoniene
 • Kommunisere ut lokal informasjon til foresatte og konfirmanter
 • Gjennomføre seremoniene sammen med andre frivillige 
 • Delta på regionens møter/opplæring for konfirmasjonsansvarlige
 • Planlegge kurs og seremonier for kommende sesong i samarbeid med kontoret

Listene er ikke komplett eller detaljert, men er ment å gi en pekepinn.

Konfirmasjonsansvarlig må være medlem av HEF og forplikte seg til å følge HEFs intensjoner og retningslinjer for Humanistisk konfirmasjon. Varighet ett år med mulighet for forlengelse.  

Som konfirmasjonsansvarlig får du erfaring med å organisere kurs og gjennomføre vakre seremonier i samarbeid med engasjerte mennesker. Opplæring vil bli gitt. 

Om du kan tenke deg mer informasjon om hvorvidt dette kan være noe for deg, send oss litt informasjon om din bakgrunn og motivasjon for å ta på deg et slikt verv til akershus@human.no - innen 11.desember.

Vennlig hilsen

Human-Etisk Forbund, Avdeling Øst