Hopp til hovedinnhold

Vil du bli konfirmasjonsansvarlig?

Vi søker søker serviceinnstilt person til honorert verv i Ullensaker og Nannestad lokallag
Nyheter Akershus

Humanistisk konfirmasjon er en viktig del av Human-Etisk Forbunds (HEF) tilbud. HEF engasjerer konfirmasjonsansvarlige til å planlegge, koordinere og gjennomføre konfirmasjonstilbudet lokalt. Konfirmasjonsansvarlig har ansvar for at våre kurs og seremonier gjennomføres med høy kvalitet.  

Vi søker en (eller flere) systematisk og serviceinnstilt person til honorert verv som konfirmasjonsansvarlig for Ullensaker og Nannestad lokallag.

Det vil være mulig med noe erfaringsoverføring mellom deg og den som har hatt vervet. I tillegg vil våre organisasjonsrådgivere kunne bistå med opplæring ved behov, og bistand når du skal utføre vervet som konfirmasjonsansvarlig.

Konfirmasjonsåret starter i november, hovedtyngden av arbeidet foregår fra januar, med en topp når seremoniene gjennomføres i mai/juni. 

Det å være konfirmasjonsansvarlig er ment som et honorert frivillig verv, som passer godt i kombinasjon med jobb eller studier.

Som konfirmasjonsansvarlig kan man også knytte flere personer sammen i et konfirmasjonsutvalg som gjennomfører ulike deler av konfirmasjonsarbeidet.

Konfirmasjonsansvarlig vil blant annet:

  • i samarbeid med lokallagets styre planlegge, gjennomføre og evaluere vår konfirmasjon
  • utarbeide budsjett og styre økonomien med støtte fra lagets økonomiansvarlige
  • planlegge og rekruttere for kulturelt og øvrig innhold i seremoniene
  • bistå i rekruttering av kursledere og følge opp disse gjennom sesongen
  • kommunisere ut lokal informasjon til foresatte og konfirmanter
  • gjennomføre seremoniene sammen med andre frivillige 
  • delta på regionens møter/opplæring for konfirmasjonsansvarlige
  • tilpasse informasjonshefter og eventuelt gjennomføre informasjonsmøter
  • planlegge kurs og seremonier for kommende sesong i samarbeid med kontoret

Listen er ikke komplett eller detaljert, men er ment å gi en pekepinn.

Konfirmasjonsansvarlig må være medlem av HEF og forplikte seg til å følge HEFs intensjoner og retningslinjer for Humanistisk konfirmasjon. Varighet er ett år med mulighet for forlengelse.  

Som konfirmasjonsansvarlig får du erfaring med å organisere kurs og gjennomføre vakre seremonier i samarbeid med engasjerte mennesker. Opplæring vil bli gitt. 

Om du ønsker mer informasjon om hvorvidt dette kan være noe for deg, send oss litt informasjon om din bakgrunn og motivasjon for å ta på deg et slikt verv til akershus.konfirmasjon@human.no - innen 1.desember.