Hopp til hovedinnhold

Toril Hogstad ny styreleder i Kristiansand lokallag

Toril Hogstad er nyvalgt styreleder for Human-Etisk Forbund i Kristiansand lokallag. Hogstad ble valgt på årsmøtet 17. februar i år. Kristiansand lokallag er i god vekst med nær 2000 medlemmer, og med nye fine lokaler som laget deler med tre regionalt ansatte .
Nyheter Agder

Som LIM -rådgiver (likestilling, inkludering, mangfold) i Kristiansand kommune er Hogstad bl.a. koordinator for «En by for alle». En spennende bakgrunn for nye oppgaver i Human-Etisk Forbund (HEF). I arbeidet med å videreutvikle HEF som samfunnsaktør, og som livssynssamfunn med vekt på livsveiledere og sterkere faglige og sosiale møteplasser er Hogstads faglige bakgrunn og breie erfaringer veldig nyttige.

Jeg ser frem til å samarbeide med frivillige, tillitsvalgte og ansatte slik at vi kan fortsette å levere seremonier av høy kvalitet. Og det blir gøy å være med å utvikle HEFs rolle og oppgaver i det nye livssynslandskapet.

Hogstad overtar ledervervet etter påske.

Torbjørn Urfjell, direktør kultur og innbyggerdialog i Kristiansand kommune, gratulerer Human-Etisk Forbund, Kristiansand lokallag med ny styreleder og ønsker Hogstad lykke til med nye oppgaver. Han hilser henne slik;

Kristiansand kommune må takke Toril Hogstad for å ha satt standarden for å jobbe systematisk og overgripende med krevende problemstillinger. Hun er en pioner i å ta saker som faller mellom stoler eller feies under teppet fram og opp i lyset.

Toril Hogstad avslutter våren 2021 et langt arbeidsliv i ulike jobber i offentlig sektor og er mest kjent for sine siste år som Kristiansand kommunes rådgiver og koordinator for likestilling, inkludering og mangfold der hun har fått på plass planverk og aktiviteter som systematisk skal gjøre Kristiansand til en by for alle.