Hopp til hovedinnhold

Mandal og omegn lokallag skifter navn

Human-Etisk Forbund, Mandal og omegn lokallag skifter navn til Lindesnes lokallag av Human-Etisk Forbund
Nyheter Agder

Med sine 452 medlemmer er det et tradisjonsrikt lokallag som skifter navn. Lokallaget har i 32 år arrangert Humanistisk konfirmasjon (tidl. Borgerlig konfirmasjon), for ungdommer i Mandal, Lindesnes og Marnardal: Lokallaget har utmerket seg ved egenutviklet kursmateriell, omfattende kurs og bruk av unge kursledere. Lokallaget arrangerer også Humanistisk vigsel, Humanistisk gravferd, Navnefest, Solvervsfest, dialoger og debatter

Som alle har også lokallaget i Mandal blitt sterkt berørt av Covid 19 pandemien. Årsmøtet takker de mange frivillige som har stått på for å gjennomføre det viktige arbeidet med kurs, seremonier og arrangementer.

Stein Rafoss ble gjenvalgt som leder. Med seg i styret har han Eva Solås Nilsen, Ulrikke Udland Madsen, Freyja Oscarsdottir, Ellen Nedregård Isaksen og Emma Larsen.