Hopp til hovedinnhold

Nytilsatt som Humanistisk livsveileder i avdeling Sør

Dagfinn Ullestad (59) er tilsatt i en toårig prosjektstilling som humanistisk livsveileder i avdeling Sør, med arbeidssted Kristiansand. Vi kjenner Dagfinn som tidligere regionleder i Agder, et verv han nå trer ut av.

Dagfinn har også vært menighetsprest i Vadsø i Varanger i 11 år, daglig leder i Torridal menighet i 3 år, fengselsprest og ettervernsleder i Kirkens Bymisjon i 6 år. 

Dagfinn skal delta i et pilotprosjekt som skal være med å utvikle og forme et humanistisk samtaletilbud både i institusjoner og overfor medlemmer, og andre som gjerne kan ønske en person å prate med om eksistensielle spørsmål.

Dyptgripende hendelser, overganger og store endringer i livet kan føre til større eller mindre livskriser, sorg og uro. Slike tider kan oppleves som tøffe, men også som nye muligheter. Da kan ofte en samtalepartner være til hjelp, uten at en skal behandles for noe, bare et sted å åpne for tanker og følelser.

Dagfinn får kontorplass i Kristiansand i kontorfellesskap med Kristian Røssaak og Nina Bajraktarevic. Avdeling Sør nå vil ha to livsveiledere, noe som er en formidabel satsing på å utvike livsveiledning og livssynsfellesskap i Human-Etisk Forbund

Dagfinn gleder seg til å ta fatt på en spennende utfordring, og er glad for at han som styreleder i Agder har fått anledning til å bli godt kjent med organisasjonen, og med mange flotte mennesker lokalt og i avdelingen.