Hopp til hovedinnhold

Nå er vi ett Agder

30 delegater møtte frem til ekstraordinært årsmøte i Lillesand for å klappe igjennom de historiske vedtakene.
Nyheter Agder

25. mars 2019 gikk Aust- og Vest Agder inn i historien, og Agder fylkeslag av Human-Etisk Forbund oppsto. «Det er nå den egentlige jobben begynner», sa Hege Winje, assisterende generalsekretær i HEF. Hun hadde tatt turen til Lillesand for å overvære det historiske møtet. Videre roste hun fylkeslagene for måten de hadde jobbet frem fylkessammenslåingen. Hun takket også Elisabeth Smith for lang innsats for HEF, og ønsket Line Mørch fra Tvedestrand, lykke til som lagets første leder.

Line Mørch ledet det historiske ekstraordinære årsmøtet med stødig hånd, men trådte til side da nytt fylkesstyre skulle velges. Mørch ble enstemmig valgt som leder for et styre med mye erfaring,  kompetanse, og god geografisk spredning. Nestleder ble Inger Margrete Aass (Kristiansand), Jan Eriksen (Mandal) Britt-Mari Langerud(Farsund), Anne Kari Mentzoni (Grimstad), Guro Kirkhusmo(Risør), Frode Strandli(Arendal), Torunn Ingvaldsen(Risør), Anja Garmann(Mandal)

Assisterende generalsekretær Hege Winje holdt en inspirerende tale til det ekstraordinære fylkesårsmøtet. – Agderfylkene er i front på ei utvikling mot sammenslåing av fylkeslag, som vi vet kommer. Og nå står dere godt rusta på Agder til innsats for hjertesakene til HEF.

Anja Eilisabeth og Inger Margrethe: Anja Garmann er vara til det Agder fylkesstyre. Hun kommer fra Mandal hvor hun blant annet har lang erfaring med humanistisk konfirmasjon. Elisabeth Smith fikk velfortjent ros, blomster og applaus for arbeidet som styreleder, delegat til hovedstyret, vigsler, gravferdstaler, hovedtaler for navnefest og konfirmasjon, og sikkert mer som her ikke er nevnt. Inger Margrete Aas fra Kristiansand er nesteleder i det nye fylkesstyret. Med seg har hun rikelig med erfaring fra ulike viktige roller i HEF Kristiansand lokallag, og i Vest Agder fylkeslag.

Hanne Einerkjær og Sissel Egeland (begge fra Kristiansand) har i en årrekke akslet ulike oppgaver og roller i HEF. Nå ser de frem til fortsatt vekst i medlemstall og aktiviteter for HEF på Agder.