Hopp til hovedinnhold

Gravferdstaler?

Kunne du tenke deg å være gravferdstaler? Vi trenger flere sertifiserte gravferdstalere i Agder.
Agder

Det å være gravferdstaler er givende og viktig. Det er et oppnevnt tillitsverv som du får etter  å ha bestått forbundets kurs og godkjenning som taler og seremonileder ved Humanistisk gravferd. Som gravferdstaler  bistår du pårørende som ønsker Humanistisk gravferd i regi av Human-Etisk Forbund. Det betyr å besøke avdødes familie på kveldstid for samtale, råd og veiledning om gravferden, seremoniprogrammet og om seremonilederrollen. Deretter brukes noen kveldstimer til skriving av minnetalen og øvrige forberedelser av seremonien. Selve seremonien foregår som regel på dagtid i allmenne kapeller eller i andre egnede lokaler lokalt eller som regel innen fylket. Dette fordrer derfor bruk av noen dagtimer fra tid til annen, kanskje 3 – 6 ganger pr år.

Mange setter stor pris på vårt tilbud om å bistå med humanistiske gravferdsseremonier, og vi ser at flere og flere benytter seg av vårt tilbud. Derfor trenger vi og flere som kunne tenke seg å være gravferdstalere. Våre talere får kun et symbolsk honorar som kompensasjon av Human-Etisk Forbund i tillegg til takknemlighet fra pårørende.

Les mer om Humanistisk gravferd

Synes du det høres interessant ut, eller har du spørsmål, ta gjerne kontakt med vårt avdelingskontor på telefon: 96 00 47 49