Hopp til hovedinnhold

Forum for tro og livssyn

Forumet arrangerer jevnlig åpne samlinger, alene eller i samarbeid med andre aktører.
Agder

Forum for tro og livssyn, Kristiansand (FTL) ble etablert med et interimsstyre i september 2007. Formålet med forumet er blant annet å fremme "gjensidig forståelse og respekt mellom mennesker" og å arbeide for "trygghet og toleranse mellom tros- og livssynssamfunn i Kristiansand" (etter §1 i formålsparagrafen). 
Kristian Røssaak, organisasjonsrådgiver i Region sør er HEF sin representant i FTL.