Hopp til hovedinnhold

Ytringsfrihetsforum - en møteserie om ytringsfrihetYtringsfrihetsforum skal være en plattform for å diskutere utfordringene for ytringsfriheten. Vi skal slippe til ulike stemmer med ulike erfaringer, og tilstrebe en konstruktiv debatt som søker løsninger, og ikke bare fokuserer på problemene.

Uten ytringsfrihet er en fri og åpen debatt umulig. Muligheten til å ytre seg fritt og kritisk er det eneste redskapet minoriteter og maktesløse personer har – i møte med makten. Et forsvar for ytringsfriheten er et forsvar for demokratiet. 

Ytringsfrihet er ikke bare vår frihet til å si vår mening. Det er også vår frihet til å bli motsagt, til å teste meningene våre i en åpen debatt, til å finne ut om grunnmuren vi har bygd livene våre på er solid nok til at den tåler storm og ruskevær.

Ytringsfrihetsforum er et samarbeid mellom Human-Etisk Forbund, Civita og Agenda. Forumet er dedikert til spørsmål knyttet til ytringsfrihetens vilkår og trusler mot frie ytringer. 

Neste møte i Ytringsfrihetsforum

  • Er den akademiske friheten truet?
  • Dato: 13.januar
  • Tid: 20-21
  • Mer informasjon kommer

Hvorfor et eget forum for ytringsfrihet? 

Det er nødvendig å diskutere, grundig, saklig og med innestemme, hvordan vi skal skape et ytringsklima der det er plass til alle som ønsker å ytre seg. 

Diskusjonen om ytringfrihetens kår er i realiteten ofte en diskusjon om hvordan ytringsrommet skal arte seg. Det er ikke en diskusjon om juridiske grenser, men om moral, dannelse og sosiale sanksjoner.

At noe er lov, betyr ikke at det nødvendigvis er greit. At vi ikke skal reagere på det med politi og rettsvesen, betyr ikke at vi ikke kan reagere i det hele tatt. 

– Ytringsfrihetsforum er viktig for å bidra til å løfte ytringsfrihet på dagsorden, sier Guri Melby, leder i Venstre. Hun peker på at vi, i norsk kontekst, ofte tar ytringsfrihet for gitt. 

– Det er viktig at vi greier å utvide perspektivet og se at ytringsfriheten er truet i verden. Og at det på sikt kan true vår egen ytringsfrihet, vår egen frihet og demokrati her i Norge. 

 

Vil du få varsel om nye møter?

Hvordan forsvare ytringsfriheten i møte med den kinesiske trussel?

Bør staten straffe hatefulle ytringer?

I Norge er det straffbart å ytre seg diskriminerende mot minoriteter. Hvilke konsekvenser har denne loven? Er det en nødvendig beskyttelse av minoriteter, eller er loven et uttrykk for klare mangler på ytringsfriheten?