Hopp til hovedinnhold

linje6.png

Tros- og ytringsfriheten i Europa er truet

 

Det godtar vi ikke

Gáspár Békés fikk sparken for å ha vært kritisk til dåp i en bloggpost. Han har nå tatt saken til retten. Human-Etisk Forbund støtter Gáspárs søksmål fordi vi mener at det er avgjørende å stå opp for tros- og ytringsfriheten i vårt europeiske nabolag. 

Stadig flere mennesker i Europa blir fratatt ytringsfriheten sin og anklaget for blasfemi. Det godtar vi ikke.

Dette er saken: fikk sparken etter blogginnlegg

BekesGaspar_fb2_focuspointcut_600100010017876059322033x31410001045197740112994.jpgGáspár Békés mistet jobben på grunn av et kritisk blogginnlegg om dåp.

 

Den ungarske ateisten og aktivisten Gáspár Békés mistet jobben ved ordførerens kontor i Budapest. Oppsigelsen kom etter at et blogginnlegg han hadde skrevet (i 2018) om kristen dåp begynte å sirkulere i mediene.

I innlegget kritiserer han praksisen med å døpe babyer, og argumenterer for at dette ikke er forenelig med barns menneskerettigheter. Gáspár Békés er medlem av den ungarske ateist-organisasjonen, som er å regne som Human-Etisk Forbunds søsterorganisasjon i Ungarn.

Sentrale regjeringsmedlemmer anklaget umiddelbart Békés for å spre «anti-kristent patologisk hat»,og hevdet at dette brakte tankene tilbake til de harde årene under kommunismen. De la press på Budapests ordfører til å ta avstand fra Békés.

Til tross for at ordføreren selv representerer opposisjonen gikk han ut med en offisiell irrettesettelse overfor Békés, der han tok avstand fra blogginnlegget.  

  • I etterkant av oppsigelsen har Gáspár Békés mottatt åtte drapstrusler, sjikane og krenkende kommentarer i sosiale media. 

Det har altså blitt farlig å være åpent ateist i et europeisk land.  

Human-Etisk Forbund støtter Békés søksmål

trond 250px.jpgTrond Enger minner om at de statlige retningslinjene gjelder også for digitale gudstjenester

Gáspár Békés har tatt saken rettens vei, gjennom to søksmål som har til hensikt å:   

  1. utfordre den ulovlige oppsigelsen av ham
  2. gjenetablere hans gode navn og rykte ved å få avisene til å dementere påstandene satt ut mot ham.

– Human-Etisk Forbund støtter Gáspárs søksmål fordi vi mener at det er avgjørende å stå opp for tros- og ytringsfriheten i vårt europeiske nabolag, spesielt i en tid der alle piler peker i feil retning, forteller generalsekretær Trond Enger. 

Human-Etisk Forbund ønsker å sette søkelys på hvorfor det er så viktig å verne om retten til å uttrykke seg fritt, og vise hva konsekvensene kan være dersom vi lar religiøse følelser overta som legitimt moralsk kompass for politisk handling. 

Visste du at...

...vårt internasjonale arbeid ikke mottar offentlig støtte? Som medlem går din kontingent blant annet til arbeidet for tros- og ytringsfrihet i Europa. 

Ungarn på feil kurs

Siden Victor Orban kom til makten i Ungarn for 11 år siden har landet ligget på stødig kurs i illiberal retning.

kart ungarn.png

Til tross for at tros- og ytringsfrihet er sikret i landets grunnlov, har Orbans administrasjon i økende grad referert til landets «kristne verdier» for å begrunne sin nasjonalistiske og sterkt immigrasjonskritiske politikk.

I 2015 uttalte for eksempel statsministeren eksplisitt at han ønsker å bevare Ungarn som et kristent land, og at «ungarere ikke ønsket å bo sammen med muslimer».

Les mer om situasjonen for tros- og ytringsfrihet i Ungarn i Freedom of Thought -rapporten, som utgis årlig av Human-Etisk Forbunds internasjonale paraplyorganisasjon Humanists International.

Gáspár Békés, ungarsk ateist

Du kan hjelpe!

 Gáspár Békés tar nå saken rettens vei. I Victor Orbans «illiberale demokrati» er rettsapparatet en siste utvei. 

Human-Etisk Forbund bekymret for situasjonen til ikke-troende i Europa

Denne saken dreier seg ikke bare om at Gáspár Békés har blitt sagt opp på usaklig grunnlag - konsekvensene er langt større. Når enkeltpersoner fratas sin frihet til å ytre seg kritisk til rådende normer og oppfatninger, er i prinsippet ingen frie.

Vi er dypt bekymret over at ikke-troende, også i Europa, opplever økende grad av trusler, forfølgelse og diskriminering. Vi ser med stor uro på tendensen der høyreorienterte populister i mange land appellerer til majoritetsbefolkningens religiøse tilknytning som dekke for å stilne kritiske stemmer.

– Oppsigelsen av Békés føyer seg altså inn i et mønster der kristne «familieverdier» brukes politisk ved å stille offentlig spørsmål ved meningsmotstandernes moralske dømmekraft. På denne måten krymper rommet for politisk meningsutveksling, og grunnleggende rettigheter trues, sier generalsekretær Trond Enger, og fortsetter: 

– Vi ser den samme dynamikken i Polen, når retten til abort fjernes med et pennestrøk, med klar velsignelse av den katolske kirken. Vi ser det når sentrale politikere i Romania fordømmer såkalt “gender ideology” og mobiliserer velgere til å stå opp for den såkalte “naturlige familien". 

Ytringsfriheten er ikke reell dersom det får dyptgripende personlige, sosiale og økonomiske konsekvenser å benytte seg av den. Ungarere kan nå altså i realiteten ikke vite om noe de har ytret seg om i sosiale medier en gang i fremtiden vil kunne bli brukt mot dem. Da kan det være tryggest å la være.

 

Som medlem..

..bidrar du til vårt arbeid for tros- og ytringsfrihet i Europa, blant annet for å hjelpe folk som Gáspár Békés.