Hopp til hovedinnhold

Blasfemi i Norge og verdenVi mener at retten til blasfemi er en forutsetning for ytringsfriheten og for trosfrihet. Det innebærer at kritisere religion, også kritikk som noen eller mange ikke liker. All makt må tåle kritikk i demokratiske samfunn.

Blasfemi i Norge

Blasfemilovgivning har en lang tradisjon her i Norge. Historisk har blant annet forfattere som Marcus Thrane, Hans Jæger og Trygve Bull fått oppleve beskyldninger om blasfemi.

Først i 2015 ble blasfemipragrafen fjernet i landet vårt. 

Blasfemi i verden

Blasfemilovgivningen er høyst aktiv i en rekke land i verden. Straffene varierer fra land til land, men mennesker risikerer alt fra sosial utstøtelse til fengsel og dødsstraff for å fornærme statens religion.

På den internasjonale scenen står blant andre Russland sammen med muslimske land for forbud mot blasfemi. For enkelte autoritære stater brukes blasfemilovgivning aktivt for å straffeforfølge frie ytringer og regimekritikere.

Blasfemi i verden

I 68 land er blasfemi straffbart, i 45 av disse landene kan du havne i fengsel for å gjøre noe som oppfattes som blasfemi. 17 land straffer apostasi (frafall fra religion). I fem av disse landene risikerer man fengselsstraff, i 12 står man overfor en potensiell dødsstraff.

Dette melder rapporten Freedom of thought. Rapporten utgis hvert år av den internasjonale paraplyorganisasjonen for humanister, Humanists International. Her samles og formidles status for tankefrihet verden over.

Lovverk som spesifikt retter seg mot ateister og humanister har økt i omfang. For eksempel gjelder dette Saudi-Arabia som i 2014 vedtok en lov som sidestiller ateisme med terrorisme.