Hopp til hovedinnhold

YtringsfrihetYtringsfrihet er en menneskerett. Å ha ytringsfrihet er å ha rett til å si og mene det vi vil, uten innblanding.

Ytringsfrihet er en grunnleggende humanistisk verdi. Når vi diskuterer og bryter meninger med hverandre, beveger verden seg fremover. At vi har reell ytringsfrihet er selve premisset for at nye ideer kan vinne frem og utdaterte oppfatninger motbevises.

De største religionene har i dag mer makt enn det noen politisk bevegelse noensinne har hatt. Derfor er friheten til å kunne kritisere religion og religiøse praksiser avgjørende. Samtidig er religionskritikk mange steder og i mange sammenhenger kontroversielt.

Religionskritikk blir tidvis oppfattet som krenkelse, eller som blasfemi. Blasfemi er i mange land straffbart. Alt fra sosial utstøtelse til fengsel og dødsstraff, er risiko kritikere av religion bærer.

Blasfemi var straffbart i Norge etter straffelovens § 142 frem til 2015.

Religionskritikk er ytringsfrihet

Human-Etisk Forbund mener at religionskritikk er en grunnleggende rettighet i et demokratisk samfunn og går inn under ytringsfriheten.

Religiøse institusjoner og ideer har i realiteten stor makt i livene til mange mennesker i dag. Selv i sekulære land som Norge lever mange innenfor miljøer der religiøse ideer og leveregler har stor makt.  De største religionene har mer makt enn det noen politisk bevegelse noensinne har hatt. Likevel er religionskritikk kontroversielt, mens politisk kritikk ses på som en selvfølge. Retten til å kritisere makt har vært og er fortsatt viktig for å gi frihet til flere mennesker.

I flere land forbindes religionskritikk og dermed tilgangen til ytringsfrihet med strenge straffer. I land som Saudi-Arabia blir ledende stemmer straffet strengt for å kritisere aspekter ved islam eller å tolke religionen på en annen måte enn regimet dikterer. Et tydelig eksempel er bloggeren Raif Badawi som ble dømt til 10 års fengsel og 1000 piskeslag. Bakgrunnen var at han lagde en nettside for sosial og liberal debatt. 

Artikler om ytringsfrihet og religionskritikk

Kamp mot blasfemilover, er kamp for ytringsfrihet

: Nylig ble en polsk artist dømt for blasfemi, etter å ha publisert et bilde i sosiale medier der han tråkker på et bilde av Jomfru Maria. I det stadig mer konservative Polen, brukes blasfemiloven til å innskrenke ytringsfriheten.

Ingen frihet uten ytringsfrihet

: Det er nødvendig å diskutere, grundig, saklig og med innestemme, hvordan vi skal skape et ytringsklima der det er plass til alle som ønsker å ytre seg.

Frokostmøte: hatefulle ytringer vs ytringsfrihet

: Med mål om en mindre polarisert debatt om ytringsfrihet lanserer vi boka Ingen frihet uten ytringsfrihet.

Innspill til Ytringsfrihetskommisjonen

: Human-Etisk Forbund har gitt sine innspill til den nasjonale Ytringsfrihetskommisjonen. Ytringsfrihet er en grunnleggende humanistisk verdi. At ulike meninger kan brytes mot hverandre i fri debatt gjør at verden kan komme fremover, at nye ideer kan vinne frem og at utdaterte oppfatninger kan motbevises.

Hat er ikke religionskritikk

: Et samfunn er ikke fritt uten ytringsfrihet, og Human-Etisk Forbund mener at religionskritikk er en viktig del av ytringsfriheten. Men hatefulle ytringer om religiøse grupper er ikke religionskritikk. Mange av ytringene de ledende personene i SIAN har kommet med er ikke religionskritikk, deres uttalelser mot muslimer er hat.

Humanistisk islamkritikk

Hvorfor kritiserer dere alltid kristendommen og aldri islam? Dette er et spørsmål Human-Etisk Forbund ofte får. Men det stemmer ikke at vi «alltid kritiserer kristendommen».