Hopp til hovedinnhold

Ytringsfrihet og blasfemiEt samfunn kan aldri være fritt uten ytringsfrihet. Ytringsfriheten er selve grunnlaget for alle friheter. Ytringsfriheten settes først på prøve når noen sier noe som andre ikke liker. Ingenting bør være fritatt for diskusjon og kritikk i et demokratisk samfunn.

Ytringsfrihet er en grunnleggende humanistisk verdi. At ulike meninger kan brytes mot hverandre i fri debatt gjør at verden kan komme fremover, at nye ideer kan vinne frem og at utdaterte oppfatninger kan motbevises.

De største religionene har i dag mer makt enn det noen politisk bevegelse noensinne har hatt. Likevel er religionskritikk kontroversielt, mens politisk kritikk ses på som en selvfølge. Noen former for religionskritikk blir ofte oppfattet som blasfemi, ved at noen føler at sin religion har blitt krenket. Blasfemi var straffbart i Norge etter straffelovens § 142 frem til 2015. Loven forbød å vise ringeakt «for nogen trosbekjennelse hvis utøvelse her i riket er tillatt eller noget lovlig her bestående religionssamfunds troslærdommer eller gudsdyrkelse».

Nødvendigheten av religionskritikk

Human-Etisk Forbund mener at religionskritikk er en grunnleggende rettighet i et demokratisk samfunn og går inn under ytringsfriheten. Det finnes ingen grunner til å gi religiøse følelser eller institusjoner noe særskilt vern.

Religiøse institusjoner og ideer har i realiteten stor makt i livene til mange mennesker i dag. Selv i sekulære land som Norge lever mange innenfor miljøer der religiøse ideer og leveregler har stor makt.  De største religionene har mer makt enn det noen politisk bevegelse noensinne har hatt. Likevel er religionskritikk kontroversielt, mens politisk kritikk ses på som en selvfølge. Retten til å kritisere makt har vært og er fortsatt viktig for å gi frihet til flere mennesker.

I flere land forbindes religionskritikk med strenge straffer. I land som Saudi-Arabia ser vi at ledende stemmer blir straffet strengt for å kritisere aspekter ved islam eller å tolke religionen på en annen måte enn regimentet dikterer. Et tydelig eksempel ser vi i bloggeren Raif Badawi som ble dømt til 10 års fengsel og 1000 piskeslag. Bakgrunnen var at han lagde en nettside for sosial og liberal debatt. 

Artikler om ytringsfrihet og religionskritikk

Humanistisk islamkritikk

Hvorfor kritiserer dere alltid kristendommen og aldri islam? Dette er et spørsmål Human-Etisk Forbund ofte får. Det er imidlertid basert på en oppfatning vi mener er feil. For det stemmer ikke at vi «alltid kritiserer kristendommen».

Vi ønsker en offentlig støtteordning for utbrytere fra religion

: Norge bruker milliarder for å sikre religionsfriheten, men bruker ingenting for å sikre friheten til å slippe unna. Det vil Human-Etisk Forbund gjøre noe med.

Humanistisk religionskritikk

: Landsstyret har vedtatt råd for humanistisk religionskritikk. – Religionskritikk er en del av hvem vi er, sier livssynsrådgiver Didrik Søderlind.

Stolthet i Human-Etisk Forbund

: Levi Fragell mottok Fritt Ords Honnør i dag for sin mangeårige innsats for kritisk religionsdebatt.

Saudi-Arabia er verdens verste land for ikke-religiøse

: Ingen land har dårligere kår for tros- og tankefrihet, viser ny rapport.

Vær varsom

: – Hele livssynslivet kunne hatt godt av tydeligere etiske retningslinjer, skriver rådgiver Didrik Søderlind.

Dømt til døden «for ateisme» – sporløst borte

: I april 2017 ble Ahmad Al Shamri dømt til døden i Saudi-Arabia «for ateisme». Siden har ingen hørt fra ham.

Ytringsfrihet med livet som innsats

: I dag er den internasjonale humanistdagen. Men å være humanist er livsfarlig flere steder i verden, skriver generalsekretær Trond Enger.