Hopp til hovedinnhold

Valg 2017Stortingsvalget 2017 avholdes 11. september. Hvilket parti har den beste livssynspolitikken?

Human-Etisk Forbund vurderer de ulike partienes standpunkter, og utfordrer dem til å bidra til et samfunn som inkluderer oss alle, uavhengig av tro eller livssyn.

I 2017 skal en ny tros- og livssynspolitikk utarbeides. Vi følger med på debatten, landsmøtene og partiprogrammene. Denne siden oppdateres kontinuerlig fram mot Stortingsvalget.

Fem grep for en inkluderende livssynspolitikk


Livssyns-Norge er i endring. Flere sier at de ikke tror på Gud, og behovet for livssynsåpne løsninger er stor og voksende. Prosessen med å skille stat og kirke er i gang, men Norge har fortsatt en vei å gå før vi har reell likebehandling av tros- og livssynssamfunn. 

Dette mener Human-Etisk Forbund at må til for å få en inkluderende tros- og livssynspolitikk: 

Illustrasjon: HEFs fem grep for en inkluderende livssynspolitikk Last ned bildet og del

1. Fullt skille mellom stat og kirke

Human-Etisk Forbund mener at staten skal representere alle borgere, uavhengig av tro eller livssyn. Derfor bør stat, offentlige institusjoner og lovverk være sekulære og behandle alle religioner og livssyn likt.

1. januar 2017 ble Den norske kirke formelt adskilt fra staten som et selvstendig rettssubjekt. Selv om dette er endringer som går i riktig retning, er det fremdeles mye som gjenstår før vi kan si at Norge ikke lenger har en statskirke. 

2. Finansiering må knyttes til medlemskap

Regjeringen jobber nå med å fornye ordningen med finansiering av tros- og livssynssamfunn. Human-Etisk Forbund mener vi trenger en løsning som likebehandler alle tros- og livssynssamfunn, og som knyttes til aktivt samtykkende medlemskap. 

3. Barn og unges religionsfrihet må sikres

Human-Etisk Forbund mener at det er viktig at barn lærer om ulike religioner og livssyn i barnehagen og på skolen, men at religiøs utøvelse i form av bordbønn, salmesang, og deltakelse i gudstjeneste bør være foreldrenes ansvar.

Vi ønsker også å avskaffe KRLE-faget i skolen, og erstatte det med et reelt livssynsnøytralt og inkluderende fag.

4. Flere livssynsåpne seremonirom

Human-Etisk Forbund mener at alle bør ha tilgang til verdige seremonirom for å markere livets store begivenheter.

I dag er det få kommuner som har gode nok seremonirom alle kan bruke. Samtidig vet vi at Norge er i ferd med å bli både mer mangfoldig og mer sekulært.

5. Kommunal gravferdsforvaltning

Human-Etisk Forbund ønsker en livssynsnøytral gravferdslov med et tydelig kommunalt ansvar.

I dag er det Den norske kirke lokalt («Kirkelig fellesråd») som avgjør om kommunen eller kirken skal forvalte det offentlige ansvaret for gravlunder, krematorier og felles seremonirom. Vi mener det er urimelig at forvaltningen av gravferd er overført til et utvalgt trossamfunn.

Frihet til å velge

I mer enn 60 år har Human-Etisk Forbund kjempet for at alle skal ha frihet til å velge selv. Det har vi tenkt å fortsette med.

Stat og kirke er fortsatt tett knyttet sammen

: SV får gjennomgå i Vårt Land, men ryktene om statskirkens død er betydelig overdrevet, skriver Lars-Petter Helgestad.

Partiene er svake på norske fellesverdier

: VALG 2017: Selvmotsigelser og gufs fra fortiden. Hvor er partienes samlende verdigrunnlag for dagens norske samfunn? Se vår vurdering.

Hva mener partiene om likebehandling ved livets slutt?

: VALG 2017: Gravferd, gravplassforvaltning og seremonirom – vi vurderer partienes standpunkter.

Finansiering – ett parti troner på topp

: VALG 2017: Hvordan skal offentlig finansiering av tros- og livssynssamfunn løses i fremtiden? Vi vurderer partienes standpunkter.

Religion i skolen – to partier får stryk

: VALG 2017: Vi vurderer partienes syn på likeverdig behandling av religion og livssyn i skolen.

Hvilket parti er best på stat og kirke?

: VALG 2017: Vi vurderer partiene på hvilket forhold de mener det skal være mellom stat og kirke.

Fem grep for en felles livssynspolitikk

: Norge er i endring og vi trenger politikk for fremtiden, skriver styreleder Tom Hedalen.

KrF vil utvide reservasjonsretten

: Et punkt i KrFs partiprogram kan legge opp til en trosbasert uthuling av felles helserettigheter, skriver rådgiver Lars-Petter Helgestad.

Finansiering må knyttes til medlemskap, MDG!

: Vi oppfordrer MDG til å stille krav om bekreftede medlemskap hos tros- og livssynssamfunn som mottar statlige midler.

Fellesskolen må være inkluderende, FrP!

: Arbeid for mer inkluderende skole og forbud mot rituell omskjæring av gutter er blant aktuelle saker på FrPs landsmøte denne helgen.

KrFs frykt for felles verdier

: Det blir ikke mindre fremmedfrykt av at Knut Arild Hareide spiller på den, skriver generalsekretær Kristin Mile.
Se alle