Hopp til hovedinnhold

Valg 2017

Stortingsvalget 2017 avholdes 11. september. Hvilket parti har den beste livssynspolitikken?

Human-Etisk Forbund vurderer de ulike partienes standpunkter, og utfordrer dem til å bidra til et samfunn som inkluderer oss alle, uavhengig av tro eller livssyn.

I 2017 skal en ny tros- og livssynspolitikk utarbeides. Vi følger med på debatten, landsmøtene og partiprogrammene. Denne siden oppdateres kontinuerlig fram mot Stortingsvalget.

Fem grep for en inkluderende livssynspolitikk


Livssyns-Norge er i endring. Flere sier at de ikke tror på Gud, og behovet for livssynsåpne løsninger er stor og voksende. Prosessen med å skille stat og kirke er i gang, men Norge har fortsatt en vei å gå før vi har reell likebehandling av tros- og livssynssamfunn. 

Dette mener Human-Etisk Forbund at må til for å få en inkluderende tros- og livssynspolitikk: 

1. Fullt skille mellom stat og kirke

Human-Etisk Forbund mener at staten skal representere alle borgere, uavhengig av tro eller livssyn. Derfor bør stat, offentlige institusjoner og lovverk være sekulære og behandle alle religioner og livssyn likt.

1. januar 2017 ble Den norske kirke formelt etablert som et eget rettssubjekt. Selv om dette er en endring som går i riktig retning, er det fremdeles mye som gjenstår før vi kan si at Norge ikke lenger har en statskirke.

10 tegn på at statskirken lever

2. Finansiering må knyttes til medlemskap

Regjeringen jobber nå med å fornye ordningen med finansiering av tros- og livssynssamfunn. Human-Etisk Forbund mener vi trenger en løsning som likebehandler alle tros- og livssynssamfunn, og som knyttes til aktivt samtykkende medlemskap. 

Les landsstyrets uttalelse om finansiering

3. Barn og unges religionsfrihet må sikres

Human-Etisk Forbund mener at det er viktig at barn lærer om ulike religioner og livssyn i barnehagen og på skolen, men at religiøs utøvelse i form av bordbønn, salmesang, og deltakelse i gudstjeneste bør være foreldrenes ansvar.

Vi ønsker også å avskaffe KRLE-faget i skolen, og erstatte det med et reelt livssynsnøytralt og inkluderende fag.

Les mer om religion og livssyn i skolen

4. Flere livssynsåpne seremonirom

Human-Etisk Forbund mener at alle bør ha tilgang til verdige seremonirom for å markere livets store begivenheter.

I dag er det få kommuner som har gode nok seremonirom alle kan bruke. Samtidig vet vi at Norge er i ferd med å bli både mer mangfoldig og mer sekulært.

Med seremonirom for alle kan kommunene planlegge for fremtiden

5. Kommunal gravferdsforvaltning

Human-Etisk Forbund ønsker en livssynsnøytral gravferdslov med et tydelig kommunalt ansvar.

I dag er det Den norske kirke lokalt («Kirkelig fellesråd») som avgjør om kommunen eller kirken skal forvalte det offentlige ansvaret for gravlunder, krematorier og felles seremonirom. Vi mener det er urimelig at forvaltningen av gravferd er overført til et utvalgt trossamfunn.

Gravferdsforvaltning bør være et kommunalt ansvar