Hopp til hovedinnhold

Norge har fortsatt en statskirkeOg dette er hvorfor.

Grunnlovens punkt om at "Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion" ble fjernet i 2012, men ble erstattet med et sterkt beklagelig punkt som fastslår at "Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forblir Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten." (§ 16)

Ifølge grunnloven må dessuten Kongen "alltid bekjenne seg til den evangelisk-lutherske religion". (§ 4)

Den norske kirke reguleres gjennom en egen lov, kirkeloven.

Den norske kirke er eneste tros- og livssynssamfunn med egen post på budsjettene til stat og kommuner, og får 85 % av inntektene sine fra offentlige budsjetter. Bevilgningene til Den norske kirke øker selv om medlemstallet har falt med ca. 200 000 personer fra 2006 til 2016. 

Tilhørigordningen er en ordning som sier at nyfødte barn automatisk tilhører Den norske kirke hvis minst en av foreldrene er kirkemedlem. Dette gjelder uavhengig av om barnet blir døpt, og barna strykes ikke før de fyller 18 år. Les mer til tilhørige i Fritanke.no

Forvaltningsloven, offentlighetsloven og flere lover som egentlig bare er ment for offentlig forvaltning gjelder for kirkens virksomheter.

Kommunene har en lovbestemt plikt til å finansiere den lokale kirkes virksomhet (deriblant oppføringen av nye kirker).

Kommunene har representanter i de kirkelige fellesrådene.

Ti tegn på at statskirken lever