Hopp til hovedinnhold

Rituell omskjæring av gutter

Human-Etisk Forbund ønsker et lovforbud mot omskjæring av gutter under myndighetsalder. Inntil et forbud foreligger, bør et minstekrav være at omskjæring skjer i helseinstitusjoner.

Human-Etisk Forbund anser rituell omskjæring som et unødvendig kirurgisk inngrep når det foretas på barn som ikke har samtykkekompetanse. Derfor ønsker vi at det blir et lovforbud mot omskjæring av gutter, så lenge disse ikke har oppnådd myndighetsalder.

Dette er også i samsvar med uttalelser fra Barneombudet, Sykepleierforbundet og Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo med flere. Et norsk lovforbud vil være et sterkt signal om at barns rettigheter står sterkt i vårt samfunn.

Så lenge inngrepet er tillatt, må det skje i helsevesenet

Inntil et forbud foreligger, bør et minstekrav være en lovregulering som sikrer at omskjæring skjer i helseinstitusjoner, med smertelindring og akuttberedskap. Det er dette som er ordningen som gjelder i Norge i dag.

Uttalelser fra Human-Etisk Forbund

Vedtak om rituell omskjæring av gutter.

Hovedstyrets vedtak

September 2011

"Omskjæring av gutter og jenter reiser de samme prinsipielle spørsmål med hensyn til barnets livssynsfrihet. For å sikre livssynsfriheten for alle – også barn – må foreldre hindres i å gjennomføre irreversible forankringer av en spesiell livssynstilhørighet hos sine barn. Hovedstyret ønsker et lovforbud mot omskjæring av gutter.

Dersom det ikke er politisk flertall for et lovforbud umiddelbart, anbefaler HEF at det lages en bred menneskerettslig utredning der barns rettigheter vurderes i forhold til foreldres religionsfrihet.

Inntil forbud foreligger bør et minstekrav være en lovregulering som sikrer at omskjæring skjer i helseinstitusjoner."

Vedtatt av Hovedstyret i Human-Etisk Forbund 10. september 2011

Landsstyrets vedtak

Juni 2012

Omskjæring kun for myndige personer

"Landsstyret i Human-Etisk Forbund er motstander av alle former for fysisk, irreversibel merking av barn som knytter dem til et spesielt livssyn. Omskjæring av kjønnsorganene til gutter og jenter er en av de vanligste formene for slik merking.

Omskjæring av jenter er sterkt fordømt og forbudt i de fleste land. Omskjæring av gutter er imidlertid bredt akseptert og tillatt. Landsstyret reagerer på denne forskjellsbehandlingen da det er de samme prinsipielle spørsmålene som berører barnets livssynsfrihet.

Landsstyret anser rituell omskjæring som et unødvendig kirurgisk inngrep som foretas på barn som ikke har samtykkekompetanse. Derfor ønsker landsstyret at det blir et lovforbud mot omskjæring av gutter så lenge disse ikke har oppnådd myndighetsalderen.

Dette er også i samsvar med uttalelser fra Senterpartiets stortingsgruppe, Barneombudet, Sykepleierforbundet og Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo med flere.

Inntil et forbud foreligger bør et minstekrav være en lovregulering som sikrer at omskjæring skjer i helseinstitusjoner.

Barn er ikke foreldres eiendom. Et norsk lovforbud vil være et sterkt signal om at barns rettigheter står sterkt i samfunnet vårt."

Vedtatt av Landsstyret i Human-Etisk Forbund 16. juni 2012.

Les intervju med daværende styreleder Åse Kleveland på Fritanke.no

Landsstyrets vedtak

Juni 2018

Human-Etisk Forbund berømmer vedtakene fra Frps landsmøte i 2017 og SVs landsstyre i april 2018 om et forbud mot rituell omskjæring av guttebarn.

De to partienes vedtak er positive og samstemmer med Human-Etisk Forbunds tidligere vedtak fra 2012.

Les hele uttalelsen her