Hopp til hovedinnhold

Debatten om ny tros- og livssynspolitikk

Regjeringen arbeider med en helhetlig tros- og livssynspolitikk. Det er store spørsmål som diskuteres, og mange følelser som vekkes. Hvordan skal statens forhold til religion og trossamfunn være? Hvilke prinsipper skal ligge til grunn for det livssynsåpne samfunn?

Ulike standpunkter

Sekulære verdier er viktigst

Staten skal være livssynsnøytral, og religion bør være tilbaketrukket fra det offentlige rom. Individets frihet og rettigheter bør stå sterkere enn kollektiv religionsfrihet.

Livssynsfrihet og inkludering er viktigst

Livssynsåpenhet, mangfold og inkludering bør være målet for norsk livssynspolitikk. Religion har en naturlig plass i det offentlige rom, og samfunnet bør ta hensyn til religiøse behov.

Likebehandling er det essensielle

Staten skal ikke ha en utvalgt religion eller gi fordeler til bestemte grupper, men forholde seg nøytralt til borgernes livssyn. Staten skal likebehandle på vegne av oss alle.

Debatten så langt

Nordmenns forhold til tro og livssyn endrer seg raskt. Det er ca. 800 registrerte tros- og livssynssamfunn i Norge (ca. 350 av disse er lokale pinsemenigheter). Hvordan skal en ny religions- og livssynspolitikk reflektere dette mangfoldet?

10 okt 18

Er folkekirken i ferd med å bli et mål i seg selv

Ellen Hageman, teolog
aftenposten.no
27 sep 18

Hvorfor skal Den norske kirke fortsatt særbehandles?

Trond Enger og Kaja Melsom, Human-Etisk Forbund
aftenposten.no
18 sep 18

Folkekirken er ikke død

Kristin Gunleiksrud Raaum, Kirkerådet
aftenposten.no
12 sep 18

Skal politikerne redde en folkekirke som folket selv vender ryggen?

Trond Enger og Kaja Melsom, Human-Etisk Forbund
aftenposten.no
31 mai 18

Et mangfold der ingen er annenrangs

Trond Enger og Bente Sandvig, Human-Etisk Forbund
Vårt Land / human.no
24 mai 18

- Regjeringen sikrer ikke kirkens særstilling

Hadia Tajik (Ap), Anne Beathe Tvinnereim (Sp) og Kirsti Bergstø (SV)
Vårt Land
06 mar 18

Den besværlige særstillingen

Trond Enger og Bente Sandvig, Human-Etisk Forbund
Vårt Land / verdidebatt.no
28 feb 18

Den besværlige likebehandlingen

Marit Halvorsen Hougsnæs, KA
Vårt Land / verdidebatt.no
04 nov 16

Religionspolitikk er mer enn hijab

Ingvill Thorson Plesner, Norsk senter for menneskerettigheter
aftenposten.no
24 okt 16

En kristen og humanistisk arv

Torbjørn Røe Isaksen og Magnus Thue (H)
vg.no
12 okt 16

En tredje vei

Bente Sandvig og Jens Brun-Pedersen, Human-Etisk Forbund
Vårt Land / human.no
10 okt 16

Religiøs berøringsangst

Knut Arild Hareide, partileder (KrF)
Vårt Land / verdidebatt.no
09 okt 16

Kan vi la være å jobbe mot ulikheter, ulikestilling og diskriminering?

Tom Hedalen, styreleder i Human-Etisk Forbund
dt.no
09 okt 16

Tros- og livssynspolitikk angår oss alle

Linda Hofstad Helleland, kulturminister
aftenposten.no
06 okt 16

Vi må ha et livssynsåpent Norge

Knut Arild Hareide, partileder (KrF)
vg.no
03 okt 16

Et sekulært Norge

Ketil Raknes, tidligere statssekretær (SV)
vg.no
03 okt 16

Religionspolitikken styrker konservative muslimer – på bekostning av de sekulære

Sylo Taraku, rådgiver i Tankesmien Agenda
aftenposten.no
28 sep 16

Knut Arild Hareides mangel på svar

Bård Vegar Solhjell, stortingsrepresentant (SV)
vg.no
26 sep 16

Fravær av religion i det offentlige rom er ikke nøytralt

Knut Arild Hareide, partileder (KrF)
vg.no
26 sep 16

Ja til et liberalt og inkluderende Norge

Ervin Kohn (jøde), Ingrid R. Joys (katolikk) og Bente Sandvig (humanist)
VG / human.no
20 sep 16

Fra anerkjennelse av mangfold til forventninger om en helhetlig politikk

Ingrid R. Joys, leder i Samareidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)
trooglivssyn.no
19 sep 16

Fem prinsipp for religion i nye Noreg

Bård Vegar Solhjell og Ketil Raknes (SV)
vg.no
15 sep 16

Seminar om arbeidet med stortingsmelding om tros- og livssynspolitikk

Kulturdepartementet
regjeringen.no
07 sep 16

Kun tre av ti nordmenn tror på Gud

abcnyheter.no
03 sep 16

Barn skal ikke tvinges

Marte Gerhardsen, leder i Tankesmien Agenda
bt.no
12 jul 16

En trussel mot tros- og livssynsfriheten

Tom Hedalen, styreleder i Human-Etisk Forbund
dt.no
08 mai 16

Regjeringens tros- og livssynspolitikk svikter skeive barn

Eirik Rise, leder i Skeiv Ungdom
aftenposten.no